ข่าว

www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ลงทะเบียนเที่ยวปันสุข สำหรับร้านค้า

www.เราเที่ยวด้วยกัน.com แพลฟอร์มลงทะเบียนเที่ยวปันสุข ซึ่งจะเปิดให้กิจการ ร้านค้าทั่วประเทศสมัครรับสิทธิเพื่อติดตั้ง QR CODE รวมถึงเปิดใช้งานแอพพลิเคชั่นถุงเงิน โดยมีหลักเกณฑ์เบื้องต้นดังนี้

สำหรับการลงทะเบียนเที่ยวปันสุข ผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ในส่วนของกิจการจะครอบคลุมธุรกิจประเภทโรงแรม, ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งนี้เพื่อรองรับการใช้บริการจากประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเที่ยวปันสุข – เราไปเที่ยวกัน ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนรับเงิน 3,000 บาท ในวันที่ 15 ก.ค. 63 นี้

Asian woman sitting on stone in Amazing View point in Nangyuan Island.

สำหรับกลุ่มกิจการที่จะลงทะเบียนเที่ยวปันสุขผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เบื้องต้นต้องสมัครแอพพลิเคชั่นถุงเงิน และจะได้รับ QR CODE ไทยชนะไปติดตั้ง รวมถึงเงื่อนไขเบื้องต้นที่ต้องเข้าหลักเกณฑ์ อาทิ เป็นโรงแรมที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ และในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวต้องมีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของททท. ด้วย