ข่าว

ศาลสั่งจำคุก 3 เดือน แรงงาน 4 คน ฝ่าฝืน พรก.ฉุกเฉิน จับกลุ่มนั่งเล่นโดมิโน่ พร้อมเงิน 20 บาท

วันที่ 30 มิ.ย. 2563 เพจเฟซบุ๊ก iLaw (ไอลอว์)ได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติว่า เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ศาลแขวงชลบุรีรับฟ้องคดีที่พนักงานอัยการยื่นฟ้องจำเลยที่เป็นผู้ใช้แรงงานชาวพม่า 4 คน หนึ่งในนั้นเป็นหญิงที่ตั้งครรภ์ใกล้คลอด ส่วนอีกคนเป็นหญิงแม่ลูกอ่อน

ในคำฟ้อง ที่อัยการยื่นฟ้องด้วยวาจาระบุว่า เหตุคดีนี้เกิดขึ้นระหว่างการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ซึ่งประกาศตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 (ไอลอว์ – ความจริง คือ ประกาศวันที่ 26 มีนาคม) ก่อนที่หลังจากนั้นจะมีการขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่อยมา และในขณะเกิดเหตุมีการบังคับใช้ข้อกำหนดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯมาตรา 9 ฉบับที่ 1 ที่กำหนดห้ามไม่ให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ในสถานที่แออัดหรือกระทำการดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 22.30 น. (ไอลอว์ – ซึ่งไม่ใช่เวลาเคอร์ฟิว) จำเลยทั้งสี่คนได้ร่วมกันทำความผิดต่อกฎหมาย กล่าวคือ

จำเลยทั้งสี่ร่วมกันล้อมวงเล่นการพนันแต้มต่อ (โดมิโน) อันเป็นการชุมนุม ทำกิจกรรม และมั่วสุมกัน ณ บริเวณหอพัก ห่งหนึ่ง ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อันเป็นสถานที่แออัดเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค โดยมิใช่การทำกิจกรรมภายในครอบครัวที่อยู่ในเคหสถานของตนเองหรือกิจกรรมของทางราชการ ซึ่งมีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลที่ปลอดภัย

จำเลยทั้งสี่ร่วมเล่นการพนัน ตามที่ระบุไว้ในบัญชี ก. อันดับ 7 ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่

พนักงานเจ้าหน้าที่จับจำเลยทั้งสี่ได้พร้อมโดมิโน 29 ตัว เงินสด 20 บาท เสื่อน้ำมัน 1 ผืน อันเป็นทรัพย์สินที่จำเลยใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด ในชั้นสอบสวนจำเลยให้การรับสารภาพ

ในคำฟ้องยังระบุในช่วงท้ายด้วยว่า ขณะนี้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายและเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อ การที่จำเลยมีเจตนาจงใจกระทำผิดคดีนี้โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบและไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม อันอาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป จึงขอให้ศาลได้ลงโทษจำเลยในสถานหนัก และไม่รอการลงโทษด้วย

ในคำฟ้องยังขอให้ศาลริบของกลางและจ่ายเงินสินบนนำจับตามกฎหมายด้วย

ในวันเดียวกับที่รับฟ้อง ศาลพิพากษาว่า จำเลยทั้งสี่มีความผิดตามฟ้อง การกระทำของจำเลยทั้งสี่เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษฐานร่วมกันฝ่าฝืนข้อกำหนดที่ห้ามมิให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ในสถานที่แออัด คงจำคุกคนละ 3 เดือน ฐานร่วมกันเล่นการพนันคงจำคุกคนละ 15 วัน รวมจำคุกคนละ 3 เดือน 15 วัน ให้ริบของกลาง

 

CR : iLaw