กรุงเทพมหานคร ข่าว

กรมการขนส่งทางบก เผยผลตรวจควันดำรถโดยสารและรถบรรทุกทั่วประเทศ แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

ฝุ่นPM2.5 กับคุณภาพอากาศในบรรยากาศของกรุงเทพมหานครตลอดหลายปีที่ผ่านมา ปรากฎว่า บริเวณริมถนนในกรุงเทพมหานครมีปริมาณมลพิษสูงกว่าพื้นที่อื่นทั่วไป สารมลพิษที่เป็นปัญหาหลักยังคงเป็นฝุ่นละอองขนาดใหญ่และฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ฝุ่นละอองที่ลอยอยู่ในอากาศส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากควันดำ ซึ่งเป็นผงเขม่าสีดำขนาดเล็กที่เหลือจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์ดีเซล ที่เกิดได้หลายสาเหตุ เช่น ระบบจ่ายน้ำมันไม่เหมาะสม ไส้กรองอากาศสกปรกเกิดการอุดตัน เครื่องยนต์เก่า ชำรุด ขาดการบำรุงรักษา บรรทุกน้ำหนักเกินอัตราที่กำหนด และ ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่ได้มาตรฐาน

วันที่ 23 ก.ค. กรมการขนส่งทางบก จัดผู้ตรวจการลงพื้นที่ตรวจวัดค่าควันดำรถโดยสารและรถบรรทุก ตามมาตรการป้องกันค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 สูงเกินมาตรฐาน บริเวณต่างๆ ทั่วประเทศ ตามที่นายกรัฐมนตรีมีข้อห่วงใยประชาชนถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั่วประเทศ และตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  เฉพาะวันที่ 23 มกราคม 2563  มีผลการดำเนินการ ดังนี้

1. ในเขตกรุงเทพมหานครบูรณาการร่วมกับบกจร.และสน.ท้องที่ตรวจวัดควันดำ จำนวน 536 คัน (รถบรรทุก 414 คัน,รถโดยสารประจำทาง 83 คัน,รถโดยสารไม่ประจำทาง 39คัน) พบค่าควันดำเกิน จำนวน 8 คัน ออกใบเตือน 3 คัน

2. สขจ. 15 จังหวัดที่เป็นเส้นทางเข้าสู่ กทม. ตรวจวัดควันดำ จำนวน 757คัน (รถบรรทุก 459 คัน,รถโดยสารประจำทาง 169คัน,รถโดยสารไม่ประจำทาง 129 คัน) พบค่าควันดำเกิน จำนวน 27 คัน ออกใบเตือน จำนวน 23 คัน

3. สขจ. อื่น 61 จังหวัด ตรวจวัดควันดำ จำนวน 1725 คัน (รถบรรทุก 937 คัน,รถโดยสารประจำทาง 587 คัน,รถโดยสารไม่ประจำทาง 201 คัน) พบค่าควันดำเกิน จำนวน 17คัน ออกใบเตือน จำนวน 60 คัน

4. รวมตรวจวัดควันดำทั่วประเทศ จำนวน 3081 คัน พบค่าควันดำเกิน จำนวน 52 คัน โดยรถที่มีค่าควันดำเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดได้พ่นห้ามใช้ทุกคัน และรถที่มีค่าควันดำ 30 – 44 %ได้ออกใบเตือน จำนวน 86 คัน เพื่อให้ผู้ประกอบการไปบำรุงดูแลรักษารถไม่ให้มีค่าควันดำเกิน

ส่งผลให้มียอดสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 23 มกราคม 2563 ตรวจรถทั้งสิ้น  60,989 คัน  พบรถที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ราชการกำหนด พ่นห้ามใช้ จำนวน  1,139 คัน

ทั้งนี้ ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยการส่งภาพรถบรรทุกและรถโดยสารควันดำที่สังเกตเห็นหมายเลขทะเบียนชัดเจน ผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน  •สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง •[email protected]: @1584DLT •Facebook: 1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ https://www.facebook.com/dlt1584/ •เว็บไซต์ http://ins.dlt.go.th/cmpweb/  •แอปพลิเคชัน DLT GPS •E-mail: [email protected]  และสามารถมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ด้วยการตรวจสอบสภาพรถเบื้องต้นด้วยตัวเองเพื่อให้รถอยู่ในสภาพปกติและไม่เกิดควันดำ ทำความสะอาดไส้กรองอากาศอย่างสม่ำเสมอ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนด ตรวจเช็คหัวฉีดและปั๊มหัวฉีดน้ำมันให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน หมั่นดูแลเครื่องยนต์ไม่ให้ก่อปัญหาควันดำเมื่อใช้งานบนท้องถนน

CR : กรมการขนส่งทางบก