ชาวลาวที่เมืองสะหนามไช เครียด! กว่า 150 คน

31 ก.ค. 2018 เวลา 11:37 น.

กรมสุขภาพจิต พบชาวลาวที่เมืองสะหนามไช มีความเครียดทั้งหมด 156 คน ในจำนวนนี้มี 13 คน ที่มีอาการเครียดในระดับสูงและมีความเสี่ยงทำร้ายตัวเอง สอนให้ช่วยดูแลใจกัน

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าของการเยียวยาจิตใจชาวสปป.ลาวที่ประสบภัยน้ำท่วม จากเหตุสันเขื่อนเซเบียน เซน้ำน้อย เมืองสะหนามไช แขวงอัตตะปือ สปป.ลาวแตก เมื่อคืนวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมาว่า

กรมสุขภาพจิตได้ส่งทีมสุขภาพจิตเอ็มแคท (MCATT) จากโรงพยาบาลจิตเวชพระศรีมหาโพธิ์และศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 จ.อุบลราชธานี เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เมืองสะหนามไช ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นมา มีแพทย์หญิงนันทิยา จีระทรัพย์ จิตแพทย์ เป็นหัวหน้าทีม โดยปฏิบัติงานที่ 2 จุด คือ ที่แคมป์โรงเรียนมัธยมสะหนามไช และที่โรงพยาบาลสะหนามไช ร่วมกับทีมการแพทย์ฉุกเฉินของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้การดูแลของแผนกสาธารณสุขของ สปป.ลาว ผลดำเนินงานในรอบ 3 วัน จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 ได้ตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยง เช่น ครอบครัวผู้สูญหาย ครอบครัวผู้เสียชีวิต พบมีความเครียดทั้งหมด 156 คน ในจำนวนนี้มี 13 คน ที่มีอาการเครียดในระดับสูงและมีความเสี่ยงทำร้ายตัวเอง ได้ให้ยาคลายเครียดและให้การดูแลอย่างใกล้ชิด ร่วมกับทีมสุขภาพจิตของสปป.ลาว และจะมีติดตามประเมินผลเป็นระยะๆต่อไป

อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวต่อว่า ในการดูแลจิตใจผู้ประสบภัยที่ศูนย์อพยพชั่วคราว เน้นการจัดกิจกรรมคลายเครียด เช่นฝึกสอนการหายใจคลายเครียด การฝึกสมาธิ นวดคลายเครียด เพื่อช่วยผู้ประสบภัยเกิดการผ่อนคลาย รู้สึกดีขึ้น และสอนการสร้างพลังใจ อึด-ฮีด-สู้ โดยเฉพาะผู้ที่มีความเครียดที่อยู่ในระดับที่ไม่รุนแรง ให้เป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือปฐมพยาบาลทางใจแก่ผู้ประสบภัยด้วยกัน และสอดส่องหาผู้ที่มีความผิดปกติ

ทั้งนี้ทีมสุขภาพภาพจิตเอ็มแคทจะปฏิบัติงานในพื้นที่ชุดละ 5 วัน และมีทีมสับเปลี่ยนอีก 4 ทีม ปฏิบัติงานจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติ นอกจากนี้ในวันนี้เจ้าหน้าที่ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาได้ร่วมกันบริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัยชาวลาวจำนวนหนึ่งด้วย