หมู่เกาะสุรินทร์ ปิดท่องเที่ยวตั้งแต่ 12 พ.ค. จากคลื่นลมแรง

11 พ.ค. 2019 เวลา 7:07 น.

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ออกประกาศ ปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม เป็นต้นไป

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ออกประกาศเรื่องปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายว่าช่วงวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2562 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนช่วงวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2562 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่และมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 2 เมตร

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาจึงแจ้งปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป