ข่าวปลอม! ครม. อนุมัติแจกเงินเยียวยา 4,000 บาท รอบ 2 จำนวน 2 เดือน

07 ม.ค. 2564 เวลา 9:46 น.

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ครม. อนุมัติแจกเงินเยียวยา 4,000 บาท รอบ 2 จำนวน 2 เดือน

ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวในประเด็นเรื่อง ครม. อนุมัติแจกเงินเยียวยา 4,000 บาท รอบ 2 จำนวน 2 เดือน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีการปรากฏข่าวที่มีเนื้อหากล่าวถึงครม. แจกเงินเยียวยา 4,000 บาท รอบที่ 2 เป็นระยะเวลา 2 เดือน ทางกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี  ได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า ไม่เป็นความจริง ขณะนี้กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด โดยอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.prd.go.th โทร. 02-618-2323

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่เป็นความจริง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี

ที่มา : ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย