svasdssvasds

พฤติกรรมคุกคามทางเพศ ไม่ควรเพิกเฉย! ควรรับมืออย่างไร?

พฤติกรรมคุกคามทางเพศ ไม่ควรเพิกเฉย! ควรรับมืออย่างไร?

Sexual Harassment หรือการคุกคามทางเพศเป็นภัยสังคมรูปแบบหนึ่ง สามารถเกิดขึ้นได้ทุกสถานที่ และหลายรูปแบบ ซึ่งพฤติกรรมคุกคามทางเพศนั้น ไม่ได้มีแต่ทางร่างกายเท่านั้น ยังรวมถึงการใช้คำพูดที่ส่อไปในทางเพศด้วย เราจึงเรียนรู้วิธีรับมือเพื่อป้องกันไม่ให้ตังเองตกเป็นเหยื่อ

พฤติกรรมคุกคามทางเพศ ไม่ควรเพิกเฉย! ควรรับมืออย่างไร? พฤติกรรมคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) คือพฤติกรรมที่มีเจตนาไม่ดีต่อเพศตรงข้าม หรือเพศเดียวกันเพื่อผลประโยชน์ในการร่วมรัก โดยไม่ได้รับการยินยอมจากอีกฝ่าย ซึ่งอาจอยู่ในหลายรูปแบบไม่เพียงแต่ร่างกายเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงคำพูดหรือข้อความที่ส่อไปในทางเพศ

พฤติกรรมคุกคามทางเพศ ที่ไม่ควรเพิกเฉย มีหลายรูปแบบ ดังนี้

1. พูดหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปร่าง หน้าตา และพฤติกรรมของเหยื่อในเชิงเหยียด พูดถึงสัดส่วน ฯลฯ

2. ใช้มุกตลกเกี่ยวกับเรื่องเพศ หรือส่งเสียงหยอกล้อ ที่มีความหมายแอบแฝงไปในเรื่องเพศ

3. ร้องขอการกอด จูบ มีเพศสัมพันธ์ หรือส่งข้อความซ้ำๆ เพื่อนัดเจอ ขอข้อมูลส่วนตัว

4. ปล่อยข้อมูลส่วนตัวหรือสร้างข่าวลือในทางเสียหาย ใช้คำพูดหรือส่งข้อความข่มขู่เมื่ออีกฝ่ายไม่ยินยอม

5. ส่งภาพ วิดีโอ และเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาทางเพศให้กับอีกฝ่าย

6. จ้องมองส่วนต่างๆ ของร่างกายของอีกฝ่าย แม้ว่าจะยังไม่มีการถึงเนื้อถึงตัว

เนื้อหาที่น่าสนใจ : 

วิธีป้องกันการคุกคามทางเพศ

- จงอย่าเพิกเฉย ต้องเรียนรู้ที่จะปฏิเสธโดยการแสดงออกว่าเราไม่ยินยอม และ

- ร้องเรียนหรือพูดคุยกับผู้มีอำนาจในองค์กรนั้นๆ เช่น หัวหน้า คุณครู ตำรวจ ฯลฯ

- ในกรณีที่เป็นผู้พบเห็น ก็ไม่ควรเพิกเฉยต่อผู้เป็นเหยื่อ อย่าปล่อยให้เหยื่อโดนกระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่า

เมื่อถูกคุกคามทางเพศควรทำอย่างไร?

- แสดงออกทันทีว่าไม่พอใจ และถอยห่างจากบุคคลนั้น

- ส่งเสียงร้องให้คนรอบข้างหรือผู้ที่อยู่บริเวณนั้นช่วยเหลือ

- หาทางบันทึกไว้เพื่อเป็นหลักฐาน เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกคุกคาม ควรตั้งสติและหาทางบันทึกเสียง หรือบันทึกวิดีโอไว้หากเป็นไปได้ ในกรณีที่เป็นข้อความควรแคปข้อความ จดบันทึกวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ บรรยาเหตุการณ์ ชื่อผู้กระทำ และพยานที่อยู่บริเวณนั้น

- แจ้งปัญหาให้กับบุคคลหรือหน่วยงานรับรู้ เมื่อเกิดเหตุขึ้นควรเล่าปัญหาให้กับคนที่ไว้ใจฟังทราบ พร้อมกับแจ้งปัญหากับผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง

 

Cr. ตำรวจสอบสวนกลาง / โรงพยาบาลเพชรเวช 

related