svasdssvasds

อนาคตประเทศไทย นวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศ ไทยเร่งยกระดับดิจิทัลสร้างโอกาส

อนาคตประเทศไทย นวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศ ไทยเร่งยกระดับดิจิทัลสร้างโอกาส

งานสัมมนาอนาคตประเทศไทย นวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศ โดยสื่อเครือเนชั่น นำโดยสปริงนิวส์ ชวนส่องแนวคิดภาครัฐเอกชนและพรรคการเมืองของไทย เกี่ยวกับแนวคิดด้านนวัตกรรมที่ทุกภาคส่วนควรร่วมกันวางรากฐานและสร้างแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศร่วมกัน

วันที่ 7 มีนาคม 2565 เครือเนชั่น นำโดย สปริงนิวส์ ฐานเศรษฐกิจ และโพสต์ทูเดย์ ได้เปิดเวทีสัมมนาอนาคตประเทศไทย นวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศ ณ ห้องแกรนด์ บอลลูม โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เวลา 12.00-16.30 น.

มีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารองค์กรชั้นนำในเซสชั่น เทคโนโลยีใหม่ เปลี่ยนไทย-เปลี่ยนโลก และเซสชั่น เปิดนโยบายพรรคการเมืองที่จะผลักดัน “นวัตกรรมนำไทย เชื่อมโลก” รวมทั้งสเปเชียลทอล์ก Innovation Megatrend 2023

โดย สุวรรณี สิงห์ฤาเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซีเมนส์ ประเทศไทย กล่าวว่า การเปลี่ยนผ่านของนวัตกรรมต่างๆในอดีต จนปัจจุบันมาเป็นสมาร์ทโฟน และยังนวัตกรรมอื่นๆอีกมากมาย ทำให้ปัจจุบันกลายเป็น 'โลกไร้พรมแดน' เราสามารถซื้อของด้วยนิ้วมือจากที่ไหนก็ได้ทั่วโลก

อนาคตประเทศไทย นวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศ ไทยเร่งยกระดับดิจิทัลสร้างโอกาส

ซึ่งมีนวัตกรรมอยู่เบื้องหลังและนวัตกรรมเหล่านี้ถูกคิดค้นต่อยอดเพื่อขับเคลื่อน ซึ่งในวันนี้เรื่องสำคัญก็คือเรื่องของนวัตกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ และการแก้ปัญหาเรื่องความท้าทายหรือแนวโน้มที่เราต้องการในชีวิตประจำวันในโลกยุคใหม่
หากจะพูดถึงเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นในอาเซียน รวมถึงในประเทศไทย

ไม่ว่าจะเป็น Sustainablity ซึ่งกลายเป็นหัวข้อหลักสำหรับประเทศเนื่องจากมีการไปเซ็นอนุสัญญากับทาง UN ในตัว COP26 

ทำให้ตอนนี้เองก็มีริเริ่มหลายๆเรื่องที่ออกมาจากทางภาครัฐ ซึ่งจะช่วยให้พวกเราสามารถบรรลุเป้าหมายที่ไดเ้ทำสัญญาเอาไว้ ในปี 2050 หรือในการปล่อยแก๊สเรือนกระจกที่เป็น 0 ก็ยังมีภาครัฐและเอกชนสนับสนุนกัน

อ่านข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม

Session 1 : เทคโนโลยีใหม่ เปลี่ยนไทย-เปลี่ยนโลก

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)แผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปีข้างหน้า ด้วยการนำอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม เชื่อมเข้าด้วยกัน

อนาคตประเทศไทย นวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศ ไทยเร่งยกระดับดิจิทัลสร้างโอกาส

มาช่วยในเรื่องการเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ด้านนวัตกรรมรวมถึงเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการด้านนวันตกรรม ได้แก่

 • ยกระดับประเทศไทยให้พันกับดับรายได้ปานกลาง 
 • ขับเคลื่อนประเทศสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
 • ยกระดับสถานะทางสังคมของประชากรกลุ่มฐานราก
 • พลิกโฉมระบบอุดมศึกษากพัฒนากำลังคนและการวิจัยชั้นแนวหน้า

ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA กล่าวว่า เรื่องอวกาศ ใครฟังก็ว่าเป็นเรื่องเพ้อฝันที่ไกลตัวและไกลโลก เป็นนิยายที่เข้าถึงยากและเป็นเรื่องที่ไกลตัวมาก

แต่ปัจจุบัน โลกเปลี่ยนไปแล้ว เรื่องอวกาศไม่ใช่เรื่องไกลตัวคนไทยอีกต่อไป และใกล้ตัวมากกว่าที่คิด ประเทศไทยมีศูนย์ดูแลเกี่ยวกับอวกาศที่เรียกว่า GISTDA ทำหน้าที่เชื่อมประเทศไทยกับอวกาศอยู่ด้วย

อนาคตประเทศไทย นวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศ ไทยเร่งยกระดับดิจิทัลสร้างโอกาส

เราสามารถใช้ประโยชน์ทั้งในด้านของ Smart Farming / ความปลอดภัย (Security) / ด้านการเกษตร (Agriculture) ดังนั้น เราต้องตระหนักได้แล้ว  เพราะต่างประเทศเขาไปไกลมากแล้ว อย่างปีที่แล้ว Space X ปล่อยดาวเทียวและยานอวกาศไปแล้วกว่า 2,000 เครื่อง ดังนั้น เราจะช้าไม่ได้

ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า วันนี้เราอยู่ในโลกของดิจิทัลอินเทลิเจนซ์ (Digital Intelligence) ทั้งในแง่ของธุรกิจและการใช้ชีวิต นั่นแสดงว่าโลกของเรามีการ disrupt ขึ้นอย่างรวดเร็ว แบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และดิจิทัลอินเทลิเจนซ์ทำให้เรื่องของเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

อนาคตประเทศไทย นวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศ ไทยเร่งยกระดับดิจิทัลสร้างโอกาส

ไม่ใช่แค่ในเรื่องของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว แต่ลูกค้า (Customer) ก็เปลี่ยนอย่างรวดเร็วเช่นกัน เพราะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วแสดงให้เห็นว่าเรากำลังมีโอกาสในการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการสร้างความมั่นคงของประเทศ

ทั้งนี้ เรื่องของเทคโนโลยีจะมีซ้อนกัน ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์สื่อสารไว้คุยกับอุปกรณ์ด้วยกัน เครือข่ายอย่าง 5G การจัดเก็บข้อมูลไว้บนคลาวด์ และการใช้ AI มาช่วยให้การทำงานเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

อนาคตประเทศไทย นวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศ ไทยเร่งยกระดับดิจิทัลสร้างโอกาส ดร. สุนทร ศรีทา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ เล่าถึง 'Medtech Trends 2023' ว่า ขณะนี้มีเทคโนโลยีการแพทย์ต่างๆ ที่โรงพยาบาลจะนำเข้ามาใช้ในอนาคต โดยจะช่วยให้การแพทย์ในปร ะเทศไทยถูกพัฒนาและชีวิตคนไทยจะสะดวกสบายต่อการรักษาและดูแลสุขภาพมากขึ้น ได้แก่

 1. New AI Application Investigation Diagnostic Treatment
 2. Data Breach Prevention
 3. Nano Medicine Precision Medicine
 4. Internet of Medical Things (IoMT)
 5. Teleconsultation & Telemedicine
 6. Big Data
 7. VR & AR Mixed Reality in Healthcare

Session 2 : เปิดนโยบายพรรคการเมืองที่จะผลักดัน “นวัตกรรมนำไทย เชื่อมโลก”

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า สิ่งที่รัฐบาลได้พัฒนาและลงมือทำไปแล้วอย่างเรื่องของ IoT, AI, Big Data และ 5G ที่พรรคพลังประชารัฐต้องการที่จะขับเคลื่อนและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อนาคตประเทศไทย นวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศ ไทยเร่งยกระดับดิจิทัลสร้างโอกาส

โดยสิ่งที่เห็นภาพชัดคือเรื่องของการสร้างสมาร์ทซิตี้ ที่รัฐบาลต้องการที่จะกระจายความเจริญทางเทคโนโลยีในพื้นที่ส่วนภูมิภาค ให้คนไทยไม่ว่าอยู่ส่วนไหนของประเทศก็สามารถสร้างธุรกิจได้

อนาคตประเทศไทย นวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศ ไทยเร่งยกระดับดิจิทัลสร้างโอกาส

อรรถวิชญ์ สุวรรณภักดี รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า โชว์วิสัยทัศน์  โดยชี้ว่า นวัตกรรมที่จะสร้างโอกาสนั้น มี 2 ประเด็น คือ

 1. All service Center  ราชการ 1 คำขอจบที่เดียว  ระบบ mindset เดิมๆของราชการแบบ One Stop Service (ที่หมายถึงทุกการติดต่อกับราชการ ต้องติดขัดทุกจุด) ต้องหมดไป  
 2. ต้องเอาเทคโนโลยี เอานวัตกรรม มาสร้างให้เกิดการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ เอาข้อมูลฝั่งรายได้ ข้อมูลวินัยทางการเงินที่ดี เหตุผลที่ทำได้ ก็เพราะว่า สมรรถภาพของประเทศ มันถึงแล้ว นวัตกรรมของประเทศมันพร้อมแล้ว 

อนาคตประเทศไทย นวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศ ไทยเร่งยกระดับดิจิทัลสร้างโอกาส

นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ประธานคณะทำงานนโยบายพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ไทยอยู่ลำดับที่ 43 ของแหล่งการลงทุนจากทั่วโลก จะเห็นว่าเรามีต้นทุนประมาณหนึ่งแล้ว

ดังนั้น ปัจจัยสำคัญเพื่อให้เกิดนวัตกรรม เราจะต้องมี เสรีภาพ / ทิศทาง / เท่าทัน / มุ่งหมาย เช่น ในด้านของนวัตกรรมอาหาร เรามีการเกษตรที่แข็งแกร่ง เรามีอาหารไทย ดังนั้นนวัตกรรมอาหารไทยจึงต้องถูกส่งเสริม

อนาคตประเทศไทย นวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศ ไทยเร่งยกระดับดิจิทัลสร้างโอกาส

นายเกียรติ สิทธีอมร คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ พรรคประชาธิปัตย์ เผยว่า เรื่องนวัตกรรมจริงๆ ที่เป็นเครื่องมือจะมีการจัดสรรงบเรื่องงานวิจัย สนับสนุนเรื่องที่เหมาะกับศักยภาพของประเทศ ต้องเป็นเรื่องที่เราเก่ง และเพื่อการแข่งขันในระยะยาว

ซึ่งแต่ละจังหวัดของประเทศไทยมีจุดเด่นและมีศักยภาพที่ต่างกัน การใช้นวัตกรรมที่เหมาะกับจุดเด่นของแต่ละที่จึงเป็นเรื่องสำคัญ 

อนาคตประเทศไทย นวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศ ไทยเร่งยกระดับดิจิทัลสร้างโอกาส

ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ พรรคชาติไทยพัฒนา นวัตกรรมเพื่อความมั่นคงโอกาสและคุณภาพชีวิตของคนไทย

ล่าสุดประเทศไทยจัดรายงาน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 372 ล้านตัน ถูกตรึงไว้เพียง 92 ล้านตัน เราปล่อยก๊าซเรือนกระจกจนได้รับความอันตราย สู่เหตุภัยพิบัติเช่น น้ำท่วมฉับพลัน

ซึ่งพรรคชาติไทยพัฒนาต้องการให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยหลักการ 'หากปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะต้องจ่ายเงิน และหากตรึงไว้หรือไม่ปล่อยจะได้รับเงิน'

อนาคตประเทศไทย นวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศ ไทยเร่งยกระดับดิจิทัลสร้างโอกาส ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ รองเลขาธิการ ฝ่ายพัฒนาระบบข้อมูล และดิจิทัล พรรคก้าวไกล เผยแนวทางว่า หากอยากให้นวัตกรรมสามารถขับเคลื่อนประเทศได้อย่างยั่งยืน ปัญหาที่เด่นสุดตอนนี้คือ เราต้องสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมใหม่

นั่นคือ แก้ไขปัญหาสังคมสูงวัย ซึ่งจะแก้ไขปัญหานี้ หากไม่มีนวัตกรรม เราจะต้องทำให้พวกเขาสามารถรีสกิล มีรายได้มีอาชีพต่อไปได้

รวมทั้งการเข้าถึงน้ำประปาสะอาด ก้าวไกลใช้เทคโนโลยียกระดับคุณภาพชีวิตที่จะช่วยลดต้นทุนและเข้าถึงน้ำสะอาดได้อย่างง่าย ดังนี้

 1. สูบน้ำจากแหล่งน้ำดิบ
 2. ใช้เทคโนโลยี อย่าง Sensor ช่วยในการวัดอัตราการไหล วัดคลอรีน แรงดันน้ำ วัดคุณภาพน้ำ เป็นต้น
 3. ประชาชนที่นี่สามารถชำระค่าน้ำผ่าน QR Code ผ่าน Mobile Banking ได้ ช่วยลดต้นทุนบุคลากรจดมิเตอร์ได้ด้วย

 

 


 

related