svasdssvasds

Top 10+1 แผนเกษียณบำเหน็จบำนาญดีที่สุดในโลก 2021

Top 10+1 แผนเกษียณบำเหน็จบำนาญดีที่สุดในโลก 2021

Mercer บริษัทบริหารสินทรัพย์ จัดทำข้อมูลดัชนีแผนเกษียณบำเหน็จบำนาญทั่วโลก 2021 จาก 43 ประเทศทั่วโลก ครอบคลุมประชากรโลกกว่า 65% ชี้ ประเทศไทยได้คะแนนต่ำสุดในนี้

แน่นอนว่าหนึ่งชีวิตนี้ที่ทำงานมาอย่างเหน็ดเหนื่อยค่อนชีวิต เมื่อถึงบั้นปลายก็ย่อมอยากที่จะพักผ่อน มีเงินกิน เงินใช้ อาจไม่ต้องร่ำรวยหรูหราฟู่ฟ่า แต่อย่างน้อย ๆ ก็ต้องไม่อัตคัด

บริษัทบริหารสินทรัพย์เมอร์เซอร์ (Mercer) ได้จัดทำข้อมูล ดัชนีแผนเกษียณบำเหน็จบำนาญทั่วโลก 2021 ร่วมกับ CFA Institute องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งให้การศึกษาด้านการเงินแก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน

โดย ดัชนีแผนเกษียณบำเหน็จบำนาญทั่วโลก 2021 จัดทำข้อมูลจาก 43 ประเทศ (ทั่วโลกมีทั้งหมด 195 ประเทศ) ซึ่งครอบคลุม 65% ของประชากรโลกที่มีกว่า 7.9 พันล้านคน

แผนเกษียณบำเหน็จบำนาญดีที่สุดในโลก ข้อมูลโดย Mercer

เนื่องจากระบบบำเหน็จบำนาญของประเทศมีลักษณะเฉพาะตามบริบททางเศรษฐกิจและประวัติศาสตร์โดยเฉพาะ การเปรียบเทียบโดยตรงจึงเป็นเรื่องยาก

อย่างไรก็ตาม มีองค์ประกอบบางอย่างที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเงินบำนาญมองว่าเป็นไปในเชิงบวกในระดับสากล และนั่นนำไปสู่การสนับสนุนทางการเงินที่ดีขึ้นสำหรับผู้สูงอายุ โดยเกณฑ์การให้คะแนนเป็นดังต่อไปนี้

1.ความเพียงพอ (Adequacy) 40%
   - ประโยชน์ (Benefits)
   - การออกแบบระบบ (System design)
   - ออมทรัพย์ (Savings)
   - การสนับสนุนจากรัฐบาล (Government support)
   - เจ้าของบ้าน (Home ownership)
   - สินทรัพย์เพื่อการเติบโต (Growth assets)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :

2.ความยั่งยืน (Sustainability) 35%
   - ความคุ้มครองเงินบำนาญ (Pension coverage)
   - สินทรัพย์รวม (Total assets)
   - ประชากรศาสตร์ (Demography)
   - ค่าใช้จ่ายสาธารณะ (Public expenditure)
   - หนี้รัฐบาล (Government debt)
   - การเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic growth)

3. ความซื่อสัตย์ (Integrity) 25%
   - ระเบียบข้อบังคับ (Regulation)
   - ธรรมาภิบาล (Governance)
   - การป้องกัน (Protection)
   - การสื่อสาร (Communication)
   - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Operating costs)

Top 10 ประเทศที่ได้คะแนนดัชนีแผนเกษียณบำเหน็จบำนาญสูงสุดในโลก

 1. ไอซ์แลนด์ 84.2
 2. เนเธอร์แลนด์ 83.5
 3. เดนมาร์ก 82.0
 4. อิสราเอล 77.1
 5. นอร์เวย์ 75.2
 6. ออสเตรเลีย 75.0
 7. ฟินแลนด์ 73.3
 8. สวีเดน 72.9
 9. สหราชอาณาจักร 71.6
 10. สิงคโปร์ 70.7

โดยคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 61.0 ในขณะที่ประเทศไทยได้คะแนน 40.6 ครองอันดับสุดท้ายในตารางนี้

คำแนะนำสำหรับแผนบำเหน็จบำนาญที่ดีขึ้น
ตามดัชนีแผนเกษียณบำเหน็จบำนาญทั่วโลก 2021 ประเทศต่าง ๆ ดูเหมือนจะมีการปรับปรุงระบบบำนาญของตนอย่างต่อเนื่อง จากปี 2020 ถึงปี 2021 คะแนนเฉลี่ยของดัชนีโดยรวมเพิ่มขึ้น 1.0

ด้วยค่าเฉลี่ย 61.0 ดัชนีแสดงให้เห็นว่าระบบของประเทศส่วนใหญ่มีคุณสมบัติที่ดี แต่ก็มีข้อบกพร่องที่สำคัญบางประการที่สามารถแก้ไขได้โดยคำแนะนำต่อไปนี้:

 • เพิ่มความเพียงพอโดยเพิ่มความครอบคลุมและรวมถึงพนักงานในระบบบำเหน็จบำนาญส่วนบุคคลมากขึ้น
 • เพิ่มความยั่งยืนโดยการปรับอายุบำนาญหลังเกษียณเพื่อสะท้อนอายุขัยที่เพิ่มขึ้น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของแรงงานที่สูงขึ้นจากผู้สูงอายุ
 • เพิ่มความสมบูรณ์ด้วยการนำเสนอนโยบายที่ลดช่องว่างเงินบำนาญทางเพศและความคลาดเคลื่อนระหว่างชนกลุ่มน้อย

ประเทศที่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยอาจสร้างความแตกต่างอย่างใหญ่หลวงสำหรับผู้เกษียณอายุรุ่นต่อไป และประเทศที่ไม่อาจจะประสบปัญหาในอนาคตอันใกล้

ข้อมูลจาก Mercer CFA Institute Global Pension Index 2021

related