svasdssvasds

5 ม.ค. 2566 วันนกแห่งชาติ : สัตว์ที่เป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศ

5 ม.ค. 2566  วันนกแห่งชาติ : สัตว์ที่เป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศ

5 มกราคม ของทุกปี เป็นวันที่มีความหมายกับแวดวงสิ่งแวดล้อม และวงการ Keep The World เพราะวันนี้ ตรงกับ “วันนกแห่งชาติ” สำหรับ วันนกแห่งชาติ เป็นวันที่เราทุกคนบนโลกต้องตระหนักถึง "ชีวิต" อีกหนึ่งสายพันธุ์ที่อยู่กับโลกมาอย่างยาวนาน

"นก"  แม้ในปัจจุบัน ด้วยวิวัฒนาการของภาษา มันจะมีนัยยะ ความหมายแฝงว่า ความผิดหวัง ชวดได้คนรัก หรือ "นก" คือ หมดสิทธิ์เปลี่ยนคนคุยเป็นแฟน หรือความหมายในเชิงผิดหวังต่างๆนานาอีกมากมาย  แต่ "นก" ในความหมายที่แท้จริง คือ  สัตว์ชนิดหนึ่งที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไป เป็นสัตว์ปีกที่จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์ที่มีกระดูกสันเป็นสัตว์เลือดอุ่นที่ออกลูกเป็นไข่ รยางค์คู่หน้าของมันจะถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นปีก มีขนหนาและมีกระดูกที่กลวงเบา 

โดยในประเทศไทย เป็นประเทศที่มีความหลากหลายของนกเมื่อเทียบกับพื้นที่ของประเทศ และพบนกมากถึง 1,011 ชนิด  ส่วนที่มา ของ วันนกแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มกราคม มีที่มาจาก ในสหรัฐฯ โดยจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 1894 โดย ชาร์ล อมอนโซ แบตคุก ผู้อำนวยการโรงเรียนในเมืองโอลด์ ซิตี รัฐเพนซิเวเนีย  เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่า และให้ทุกคนอนุรักษ์นกให้มากขึ้น หลังจากที่นกได้รับผลกระทบจนมีปริมาณลดลงด้วยปัจจัยทางโรคภัย ปัญหามลภาวะ และการถูกล่าโดยมนุษย์

5 ม.ค. 2566 “วันนกแห่งชาติ” สัตว์ที่เป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทราบหรือไม่ว่า ประชากรจำนวนนกเกือบครึ่งหนึ่งลดลงอย่างต่อเนื่องจากการทำลายล้างของสัตว์ปีกรุนแรงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแปลงที่ดินเป็นพื้นที่ทำเกษตร การทำอุตสาหกรรม และการใช้สารเคมีต่างๆ รวมถึงวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์ด้วย

ส่งผลให้จำนวนประชากรของนกลดลงถึง 49% และนก 1 ใน 8 สายพันธุ์ตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงสูญพันธุ์ ขณะที่อีกกว่า 187 สายพันธุ์ได้รับการยืนยันหรือถูกตั้งข้อสงสัยว่าสูญพันธุ์ไปแล้วตั้งแต่ปี 1500 

5 ม.ค. 2566 “วันนกแห่งชาติ” สัตว์ที่เป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศ
 

ทั้งนี้ ในประเทศไทย มีรายชื่อนกที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองมากถึง 952 ชนิด ซึ่งกฎหมายไม่อนุญาตให้ล่าหรือมีไว้ในครอบครอง รวมถึงซากของสัตว์เหล่านี้ด้วยเว้นแต่การกระทำโดยทางราชการ อย่างไรก็ตาม ทุกวันนี้ ยังมี นกที่เป็นสัตว์ป่า คุ้มครองที่สามารถพบเจอได้ในเมืองกัน อาทิ  1. นกสีชมพูสวน 2. นกกาเหว่า 3. นกกระเต็นน้อยธรรมดา 4. นกตีทอง 5. นกกางเขนบ้าน เป็นต้น

 

 


ในความเป็นจริงแล้ว นกเป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศทั่วโลก ดังนั้น การหายไปของ นก จึงมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบในทางลบมากมาย ตัวอย่างเช่น ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างเรื่อง "ปะการังพังยับ" เพราะเรือนักท่องเที่ยว  อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี   ความจริงแล้ว นกทะเล มีส่วนช่วยในวงจรของสารอาหารระหว่างทะเลและบก ทำให้แนวปะการัง มีสุขภาพดี เช่นกัน 

 

ที่มา the guardian 

related