svasdssvasds

วันสารทจีน 2566 วันที่เท่าไหร่ วันไหว้ วันจ่าย ตรงกับวันอะไร

วันสารทจีน 2566 วันที่เท่าไหร่ วันไหว้ วันจ่าย ตรงกับวันอะไร

วันสารทจีน 2566 วันที่เท่าไหร่ วันไหว้ วันจ่าย ตรงกับวันอะไร? อีกประเพณีไหว้บรรพบุรุษของชาวจีนตามความเชื่อว่าวันที่ประตูสวรรค์ และยมโลกเปิดให้วิญญาณออกมารับบุญกุศลที่ลูกหลานทำส่งไปให้

วันสารทจีน 2566 วันที่เท่าไหร่ วันไหว้ วันจ่าย ตรงกับวันอะไร

วันสารทจีน 2566 วันที่เท่าไหร่ - สำหรับปีนี้คือวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 ซึ่งพี่น้องชาวจีนทั่วโลกจะร่วมกันนำของเซ่นไหว้บรรพบุรุษ เทพเจ้า และวิญญาณเร่ร่อน รวมถึงเผากระดาษเงินกระดาษทอง ฯลฯ​ เป็นพิธีกรรมแห่งบุญ และเสริมความสามัคคีในหมู่เครือญาติ

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วันสารทจีน 2566 วันที่เท่าไหร่ วันไหว้ วันจ่าย ตรงกับวันอะไร

ในส่วนของ วันจ่าย วันสารทจีน ตรงกับวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 หรือจะเตรียมข้าวของจัดโต๊ะไหว้บูชาก่อนหน้านั้นก็ไม่ผิด โดยมีชุดของไหว้สารทจีนหลักๆคือ เป็ด ไก่ หมูสามชั้น ฯลฯ รวมถึงของหวาน ผลไม้มงคล และกระดาษเงินกระดาษทอง เป็นต้น

วันสารทจีน 2566 วันที่เท่าไหร่ วันไหว้ วันจ่าย ตรงกับวันอะไร

สำหรับวันไหว้ วันสารทจีน 2566 ตรงกับวันพุธที่ 30 สิงหาคม ประกอบด้วยการไหว้ 3 ช่วงเวลา การจัดชุดไหว้เจ้าที่ (ช่วงเช้า) , ไหว้บรรพบุรุษ (ช่วงสาย) และไหว้ผี สัมภเวสี วิญญาณเร่ร่อนช่วงบ่าย

 

วันสารทจีน 2566 วันที่เท่าไหร่ วันไหว้ วันจ่าย ตรงกับวันอะไร

สำหรับของจัดโต๊ะไหว้วันสารทจีน 2566 มีให้เลือกหลากหลาย ดังนี้

ชุดซาแซ หมายถึง เนื้อสัตว์ 3 อย่าง อาทิ เป็ด ไก่ หมูสามชั้น

โหงวแซ หมายถึง เนื้อสัตว์ 5 อย่าง อาทิ เป็ด ไก่ หมูสามชั้น ขาหมูต้ม ปลา 

ซาเปี้ย หรือ โหงวเปี้ย หมายถึง ของหวาน 3 หรือ 5 อย่างตามสะดวก นิยมใช้ ขนมเข่ง และขนมเทียน เป็นหลัก

ซาก้วย โหงวก้วย อาทิ กล้วย, ส้ม, องุ่มแดง >>> ความหมายผลไม้มงคล

related