เปิดประวัติ 2 กรรมการใหม่ เนชั่น เพื่อนร่วมรุ่นปธ.องคมนตรี-ราชองครักษ์

12 พ.ย. 2563 เวลา 9:25 น. 14

เปิดประวัติ 2 กรรมการใหม่ "เนชั่น" พล.อ.วัธนชัย ฉายเหมือนวงศ์ อดีตรอง ผบ.ทบ. เพื่อนร่วมรุ่น พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และ พล.อ.ท.นายแพทย์ทวีศักดิ์ ขันติรัตน์ อดีตราชองครักษ์ จุดยืนชัด "ปกป้อง 3 สถาบัน"

เปิดประวัติ 2 กรรมการใหม่ เนชั่น เพื่อนร่วมรุ่นปธ.องคมนตรี-ราชองครักษ์

พล.อ.วัธนชัย ฉายเหมือนวงศ์ อดีตเคยดำรงตำแหน่ง ผบ.พล.ม.1 กองพลทหารม้าที่ 1 จ.เพชรบูรณ์ ต่อมาได้เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 3 และแม่ทัพภาคที่ 3 ในช่วงปี พ.ศ.2542 - 2544 รวมถึงได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการราชตฤณมัยสมาคมฯ

ต่อมาได้ขึ้นเป็น ผู้ช่วย ผบ.ทบ และได้เป็น รอง ผบ.ทบ.ในที่สุด จบเตรียมทหารรุ่น 1 และ เป็นนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 12 (จปร.12) รุ่นเดียวกับ สุรยุทธ จุลลานนท์ พล.อ.สำเภา ชูศรี พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์  หรือ เสธ.อ้าย

เปิดประวัติ 2 กรรมการใหม่ เนชั่น เพื่อนร่วมรุ่นปธ.องคมนตรี-ราชองครักษ์

 

พล.อ.ท.นายแพทย์ทวีศักดิ์ ขันติรัตน์ เคยได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ทำหน้าที่ราชองค์รักษ์ เมื่อปี พ.ศ.2559  และได้รับปริญญาบัตรสถาบันการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527 อดีตผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ

เปิดประวัติ 2 กรรมการใหม่ เนชั่น เพื่อนร่วมรุ่นปธ.องคมนตรี-ราชองครักษ์

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด