svasdssvasds

ผู้ว่าฯ ใช้พรก.ฉุกเฉิน-กม.โรคติดต่อ ปิดบิ๊กเมาน์เท่น ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก

ผู้ว่าฯ ใช้พรก.ฉุกเฉิน-กม.โรคติดต่อ ปิดบิ๊กเมาน์เท่น ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก

ผู้ว่าฯ ใช้พรก.ฉุกเฉิน-กม.โรคติดต่อ ปิด "บิ๊กเมาน์เท่น" ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

วันที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประชุมร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับสั่งให้ยุติการจัดงานคอนเสิร์ต "บิ๊กเมาน์เท่น" ที่เขาใหญ่ทันที หลังพบข้อร้องเรียนจำนวนมากเกี่ยวกับมาตรการควบคุม COVID-19 ที่ไม่สามารถจำกัดจำนวนคน และควบคุมการสวมหน้ากาก รวมถึงมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมได้

 โคราช สั่งปิด "บิ๊กเมาน์เท่น" หลังถูกร้องมาตรการโควิด

เปิดไทม์ไลน์ กลุ่มนักท่องเที่ยวเชียงใหม่ เตรียมเข้างาน "บิ๊กเมาน์เท่น"

 

ล่าสุด นายวิเชียร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มีคำสั่งให้ปิดสนามกอล์ฟ ดิโอเชียนเขาใหญ่ อ.ปากช่อง ในการจัดคอนเสิร์ต Big Mountain Music Festival ครั้งที่ 11 ในวันที่ 13 ธ.ค.63 เวลา 14.00 น. ถึงวันที่ 14 ธ.ค.63 เวลา 14.00 น. โดยอาศัยอำนาจในมาตรา 22 มาตรา 35 (1) พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 และข้อ 2 ข้อ 7 (1) และข้อ 11 ของข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

 

 

โดยเนื่องจากเป็นกรณีเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณะ หรือกระทบต่อประโยชน์ต่อสาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิ์โต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (3) แห่งพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

ผู้ว่าฯ ใช้พรก.ฉุกเฉิน-กม.โรคติดต่อ ปิดบิ๊กเมาน์เท่น ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก

related