svasdssvasds

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ประกาศ ปิดห้างสรรพสินค้า-ศูนย์การค้า 3 ทุ่ม

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ประกาศ ปิดห้างสรรพสินค้า-ศูนย์การค้า 3 ทุ่ม

สมาคมผู้ค้าปลีกไทยและสมาคมศูนย์การค้าไทย ประกาศ มาตรการการเฝ้าระวังโควิด-19 ระลอกใหม่ ให้ทุกศูนย์การค้า "ปิดทำการเวลา 21.00 น." ทุกวัน ทั่วประเทศ ตั้งแต่ 15 เม.ย.64 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

จากรายงานศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิดประเทศไทยพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่าพันราย นับเป็นการแพร่ระบาดโควิดระลอกที่ 3 รอบใหม่ ที่จะเป็นความเสี่ยงและผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ

สมาคมผู้ค้าปลีกไทยและสมาคมศูนย์การค้าไทย ประกาศยกระดับมาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของโควิดครั้งนี้ โดยสรุปให้ทุกศูนย์การค้ากำหนดปิดทำการเวลา 21.00 น. นับตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2564 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปล

related