svasdssvasds

ประกันสังคม แจ้งโอนเงินเยียวยา “นายจ้าง” ม.33 แล้ววันนี้

ประกันสังคม แจ้งโอนเงินเยียวยา “นายจ้าง” ม.33 แล้ววันนี้

ประกันสังคม แจ้ง! นายจ้างที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาประกันสังคม ม.33 ให้รับยื่นความประสงค์ เพราะเริ่มต้นจ่ายแล้ววันนี้!

ลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า หลังจากครม. อนุมัติมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการ และผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งล็อกดาวน์พื้นที่สีแดงเข้มรวม 13 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ 

ได้แก่ กิจการก่อสร้าง กิจการที่พักแรมบริการด้านอาหาร กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า สาขาขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน สาขากิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ และสาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดยให้มีจ่ายเยียวยาให้กลุ่มผู้ประกอบการนายจ้างมาตรา 33 จำนวน 3,000 บาท สูงสุดไม่ลูกจ้างไม่เกิน 200 คน ซึ่งสำนักงานประกันสังคมพร้อมเริ่มโอนเงินงวดแรกในวันนี้ให้นายจ้าง 13 จังหวัดสีแดงเข้ม เป็นเงิน 94,719,000 บาท 

ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกหมายเลขบัตรประชาชน สำหรับนายจ้างเป็น “บุคคลธรรมดา” ส่วนกรณีที่นายจ้างเป็น “นิติบุคคล” จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามที่นายจ้างได้แจ้งกับสำนักงานประกันสังคม

พร้อมย้ำถึงกรณีนายจ้างที่ยังไม่ได้ยื่นขอรับเงินชดเชยเยียวยา ให้นายจ้างสามารถยื่นแบบความประสงค์ขอรับเงินได้ที่ระบบ e-service ของสำนักงานประกันสังคม 

 

เพียงพิมพ์แบบฟอร์มประสงค์รับการเยียวยา แล้วกรอกข้อมูล ลงลายมือชื่อ หากมีการมอบอำนาจให้ส่งหนังสือมอบอำนาจฉบับจริงมาด้วย ส่งกลับมาให้สำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานประกอบการนั้นตั้งอยู่ 

กรณีนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลต้องแนบสำเนาบัญชีธนาคารกลับมาด้วย หรือถ้าเป็นกรณีบุคคลธรรมดาให้ผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน เพื่อสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินได้อย่างรวดเร็วต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด