svasdssvasds

10 หลักการป้องกันติดโควิด ตามมาตรการ Universal Prevention

10 หลักการป้องกันติดโควิด ตามมาตรการ Universal Prevention

ประกาศมาตรการ คลายล็อกดาวน์ ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 1 ก.ย. นี้ มาพร้อมกับ มาตรการใหม่ COVID-Free Setting และ Universal Preventionโดยทุกภาคส่วนจะต้องปฎิบัติตาม ทั้ง 10 ข้อ

จากการประชุมของ ศบค. ชุดใหญ่ ที่ไม่ได้มีการปรับระดับพื้นที่สีจังหวัด แต่มีการปรับมาตรการให้เข้มข้นมากขึ้น และผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมบางส่วน  อาทิ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า โดยมีการควบคุมโรคแนวใหม่ที่สมดุลกับการดำเนินชีวิตที่ปลอดภัยจากโควิด-19

ทั้งนี้ สำหรับการยกระดับควบคุมโรคสำหรับการเปิดกิจการ/จัดกิจกรรมให้ปลอดภัย ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัดจะยึดหลักการ  COVID-Free Setting  และ Universal Prevention 

โดย กิจการ/กิจกรรม สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ที่ต้องดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว  ได้แก่

 • การเปิดบริการร้านอาหาร
 • การปรับมาตรการสำหรับกิจการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์
 • การเปิดกิจการ/กิจกรรม ประเภท ร้านเสริมสวย ร้านนวดเฉพาะนวดเท้า
 • การใช้อาคารของสถานศึกษา
 • การเปิดใช้สนามกีฬา

10 หลักการป้องกันติดโควิด ตามมาตรการ Universal Prevention

แนวปฎิบัติ 'Universal Prevention' 

พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กล่าวว่าที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ได้มีการออกมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคที่เข้มข้นมากขึ้น โดย มาตรการ Universal Prevention การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล

 

ซึ่งในส่วนของมาตรการดังกล่าวที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน มีดังนี้

 • ต้องออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น
 • ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี และผู้มีโรคเรื้อรั้ง ให้ทุกคนการ์ดสูงสุด หลีกเลี่ยงการออกจากบ้านเว้นแต่จำเป็นเท่านั้น
 • เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2เมตรในทุกสถานที่
 • สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลาทั้งที่อยู่ในและนอกบ้านที่มีคนมากกว่า 2 คน
 • หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าที่สวมใส่อยู่ รวมทั้งใบหน้า ตา จมูก
 • ล้างมือบ่อยๆ
 • ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อยๆ
 • แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด
 • เลือกทานอาหารที่ร้านหรือปรุงสุกใหม่
 • หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง ให้ตรวจด้วย ATK

10 หลักการป้องกันติดโควิด ตามมาตรการ Universal Prevention

“มาตรการ Universal Prevention การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล นี้จะเป็นการระมัดระวังป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตลอดเวลาของทุกคนให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อแม้ยังไม่พบว่ามีความเสียง ฉะนั้น ขอให้ประชาชนทุกคนคิดเสมอว่า อาจจะติดเชื้อโควิด-19 โดยไม่รู้ตัวและไม่มีอาการ รวมทั้งคนทุกคนที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะสนิทขนาดไหนอาจเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 แฝงกันทั้งหมดและอาจแพร่เชื้อมาสู่เราได้ ทุกคนต้องป้องกันอย่างสุดความสามารถที่จะไม่ให้ตนเองไปรับเชื้อหรือแพร่เชื้อแก่ผู้อื่น” พญ.อภิสมัย กล่าว 

related