svasdssvasds

สรุปวันที่ 1 ของการประชุม COP26 ด้วยถ้อยแถลงของพล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา

สรุปวันที่ 1 ของการประชุม COP26 ด้วยถ้อยแถลงของพล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา

พล.ประยุทธ์ จันร์โอชา เดินทางไปร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำ ภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ COP26 ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร ที่จะมีการจัดประชุมยาวนานตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. - 12 พ.ย. 2564

“ภารกิจนี้คือความเป็นความตายของโลก และอนาคตของลูกหลานของพวกเราทุกคน”

ถ้อยแถลงของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเดินทางไปร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP26) ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร

ติดตามกระประชุม COP26 กับ Springnews ได้ทุกช่องทาง

จุดมุ่งหมายในการมีส่วนร่วมลดวิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อนของไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้อธิบายแผนการแก้ไขปัญหาภูมิอากาศของไทยไว้ดังนี้

ในปัจจุบันไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณเพียงร้อยละ 0.72 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก แต่ประเทศไทยกลับเป็น 1 ใน 10 ประเทศ ที่จะได้รับผลกระทบร้ายแรงที่สุด และนี่คือเหตุผลที่ผมไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดเรื่องภูมิอากาศของสหประชาชาติที่กรุงปารีสเมื่อปี 2015

คำมั่นสัญญาของไทยนั้น มิใช่คำมั่นที่ว่างเปล่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ไทยได้ปฏิบัติตามคำมั่นทุกประการที่ให้ไว้กับประชาคมโลกอย่างต่อเนื่อง และมีการดำเนินการอย่างแข็งขันภายในประเทศ ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งอย่างน้อยร้อยละ 7 ภายในปี 2020 แต่ทว่าในปี 2019 ไทยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้แล้วร้อยละ 17 ซึ่งเกินเป้าหมายที่เราตั้งไว้กว่า 2 เท่า และก่อนเวลาที่เรากำหนดไว้มากกว่า 1 ปี

วันนี้ผมมาพร้อมกับเจตนารมณ์ ด้วยความท้าทายอย่างยิ่ง ว่าประเทศไทยจะยกระดับการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศอย่างเต็มที่และด้วยทุกวิถีทาง เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น 0 ภายในปี 2065 หรือก่อนหน้านั้น ด้วยการสนับสนุนทางด้านการเงินและเทคโนโลยีอย่างเต็มที่และเท่าเทียม รวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถจากความร่วมมือระหว่างประเทศและกลไกภายใต้กรอบอนุสัญญา

ขณะนี้ประเทศไทยนำแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG มาเป็นยุทธศาสตร์แห่งชาติ เพื่อนำไปสู่การปรับกระบวนทัศน์และพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ทำลายระบบนิเวศน์ ซึ่งไทยจะนำแผนนี้มาเป็นวาระหลักในการประชุม APEC ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีหน้า

พล.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เดินทางถึงงานประชุมเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2564 วิธีการทักทายกันของเหล่าผู้นำ

สุดท้ายนี้ผมว่าหมดเวลาแล้ว สำหรับความล้มเหลวอีก และโลกกำลังบอกเราว่าการประทุษร้ายธรรมชาติต้องยุติเพียงเท่านี้ เพื่อการดำรงไว้ซื่งแหล่งอาหาร แหล่งน้ำและแหล่งอากาศ ที่ทุกคนต้องหายใจร่วมกัน ดังนั้นมนุษย์ต้องมีความกล้าหาญ มีความชาญฉลาด มีการรู้คิด มีความอดทนสูงสุด เพื่อนำชัยชนะมาสู่ลูกหลานของเรา ผมของย้ำว่า เราทุกคนไม่มีแผน 2 ในเรื่องของการรักษาเยียวยาสภาพภูมิอากาศ เพราะเราจะไม่มีโลกที่ 2 ซึ่งเป็นบ้านของพวกเราเหมือนโลกนี้อีกแล้ว

ทั้งหมดนี้คือถ้อยแถลงสำคัญที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทรฺโอชา ได้ขึ้นแถลงแสดงคำมั่นต่อนานาประเทศ ว่าประเทศไทยจะเข้าร่วมการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศอย่างจริงจังและแข็งขัน โดยการประชุมนี้จะยาวนานต่อเนื่อง 12 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค.-12 พ.ย. 2564 ติดตามการรายงานการประชุม COP26 ได้ทุกช่องทางของ Springnews

related