Spring News

ผลเลือกตั้งผู้ว่ากทม. “ชัชชาติ” ชนะเฉียด 1.4 ล้านเสียง เช็กทุกอันดับที่นี่

23 พ.ค. 2565 เวลา 0:14 น. 2.1k

กทม. ประกาศผลเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อย่างไม่เป็นทางการ “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” นำขาดม้วนเดียวจบ ได้ 1,386,215 คะแนน สร้างประวัติศาสตร์ทุบสถิติอดีตผู้ว่ากทม. "สมัคร-ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์" ที่เคยทำคะแนนสูงสุดไว้ ขณะที่ดร.เอ้ สุชัชวีร์ เฉือนชนะวิโรจน์ไม่ถึง 1 พันคะแนน

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร) จึงประกาศกำหนดระยะเวลารับสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 4 เมษายน 2565 ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา และให้มีการเลือกตั้ง ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 - 17.00 น. 

กทม.ประกาศผลเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ไม่เป็นทางการ ครบ 100% พร้อมสรุปภาพรวมทั้งหมด

ประกาศผลเลือกตั้งผู้ว่ากทม. ปี 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้เมื่อนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. แล้วเสร็จทั้ง 50 สำนักงานเขต รวม 6,817 หน่วยเลือกตั้ง ผลการนับคะแนนผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ก. และผู้ว่าฯ กทม. อย่างไม่เป็นทางการ ในเวลา 01.10 น. ของวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 มีดังนี้

อันดับ 1 เบอร์ 8 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ สมัครในนามอิสระ 1,386,215 คะแนน
อันดับ 2 เบอร์ 4 นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ 254,647 คะแนน
อันดับ 3 เบอร์ 1 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร พรรคก้าวไกล 253,851 คะแนน
อันดับ 4 เบอร์ 3 นายสกลธี ภัททิยกุล สมัครในนามอิสระ 230,455 คะแนน 
อันดับ 5 เบอร์ 6 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง สมัครในนามอิสระ 214,692 คะแนน
อันดับ 6 เบอร์ 7 นางสาวรสนา โตสิตระกูล สมัครในนามอิสระ 78,993 คะแนน 
อันดับ 7 เบอร์ 11 น.ต.ศิธา ทิวารี พรรคไทยสร้างไทย 73,720 คะแนน
อันดับ 8 เบอร์ 5 นายวีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ สมัครในนามอิสระ 20,742 คะแนน 
อันดับ 9 เบอร์ 2 พ.ท.หญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล สมัครในนามอิสระ 19,841 คะแนน
อันดับ 10 เบอร์ 9 นางสาววัชรี วรรณศรี สมัครในนามอิสระ 8,274 คะแนน

อันดับ 11 เบอร์ 24 นายโฆสิต สุวินิจจิต สมัครในนามอิสระ 3,247 คะแนน 
อันดับ 12 เบอร์ 12 นายประยูร ครองยศ สมัครในนามอิสระ 2,219 คะแนน
อันดับ 13 เบอร์ 10 นายศุภชัย ตันติคมน์ สมัครในนามอิสระ 2,189 คะแนน
อันดับ 14  เบอร์ 16 นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ สมัครในนามอิสระ 2,129 คะแนน 
อันดับ 15 เบอร์ 22 นายวรัญชัย โชคชนะ สมัครในนามอิสระ  1,128 คะแนน
อันดับ 16 เบอร์ 14 นายธเนตร วงษา สมัครในนามอิสระ 1,092 คะแนน
อันดับ 17 เบอร์ 18 นางสาวสุมนา พันธุ์ไพโรจน์ สมัครในนามอิสระ 908 คะแนน
อันดับ 18 เบอร์ 13 นายพิศาล กิตติเยาวมาลย์ สมัครในนามอิสระ 868 คะแนน 
อันดับ 19 เบอร์ 31 นายวิทยา จังกอบพัฒนา สมัครในนามอิสระ 812 คะแนน
อันดับ 20 เบอร์ 17 นายอุเทน ชาติภิญโญ สมัครในนามอิสระ 756 คะแนน

ผลเลือกตั้งผู้ว่ากทม. ปี 2565 "ชัชชาติ" คะแนนนำม้วนเดียวจบ

อันดับ 21 เบอร์ 19 นายไกรเดช บุนนาค สมัครในนามอิสระ 636 คะแนน
อันดับ 22 เบอร์ 15 พล.อ.ต.ทูตปรีชา เลิศสันทัดวาที สมัครในนามอิสระ 574 คะแนน
อันดับ 23 เบอร์ 20 นางอมรพรรณ อุ่นสุวรรณ สมัครในนามอิสระ 558 คะแนน
อันดับ 24 เบอร์ 29 นายกฤตชัย พยอมแย้ม พรรคประชากรไทย 494 คะแนน
อันดับ 25 เบอร์ 25 นายประพัฒน์ บรรจงศิริเจริญ สมัครในนามอิสระ 460 คะแนน
อันดับ 26 เบอร์ 23 นายเฉลิมพล อุตรัตน์ สมัครในนามอิสระ 431 คะแนน
อันดับ 27 เบอร์ 30 นายพงศา ชูแนม พรรคกรีน 424 คะแนน
อันดับ 28 เบอร์ 27 นายภูมิพัฒน์ อัศวภูภินทร์ สมัครในนามอิสระ  391 คะแนน
อันดับ 29 เบอร์ 26 พล.ต.ท.มณฑล เงินวัฒนะ สมัครในนามอิสระ 359 คะแนน
อันดับ 30 เบอร์ 21 นายนิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะ สมัครในนามอิสระ 342 คะแนน
อันดับ 31 เบอร์ 28 นายสราวุธ เบจกุล ถูกตัดสิทธิ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กทม.ประกาศผลเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ไม่เป็นทางการ ครบ 100% พร้อมสรุปภาพพรวมทั้งหมด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ