svasdssvasds

สภาโหวตหนุนสูตรคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ หาร 500 เพื่อไทยชี้ขัดรัฐธรรมนูญ

สภาโหวตหนุนสูตรคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ หาร 500 เพื่อไทยชี้ขัดรัฐธรรมนูญ

ที่ประชุมสภา ลงมติหนุน สูตรคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ หาร 500 โดยหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ชี้ใช้สูตรวิธีหาร 500 ถือว่าขัดรัฐธรรมนูญ

การประชุมสภา เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในมาตรา 23 ว่าด้วยสูตรคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์

โดยภายหลังจากที่ได้ใช้เวลาร่วม 4 ชั่วโมงในการอภิปราย ที่ประชุมสภาได้มีมติเสียงข้างมาก ด้วยคะแนน 392 เสียง เห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างน้อยและสงวนคำผู้แปรญัตติ โดยให้ใช้วิธีคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ด้วยวิธีการหารด้วย 500 โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมาก ที่ให้หารด้วย 100 ด้วยคะแนนเสียง 160 เสียง และงดออกเสียง 23 เสียง ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2 เสียง

สภาโหวตหนุนสูตรคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ หาร 500 เพื่อไทยชี้ขัดรัฐธรรมนูญ

ข่าวที่น่าสนใจ

ทั้งนี้นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย ได้อภิปรายในฐานะกรรมาธิการคนสุดท้ายก่อนจะลงมติว่า หากรัฐสภามีมติการกลับไปใช้สูตรวิธีหาร 500 นั้นถือว่าขัดรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมปี 2564 มาตรา 91 ซึ่งประเด็นนี้ฝ่ายค้านจะนำไปใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ในประเด็นจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญต่อไป

related