svasdssvasds

เปิดตัวเลขค่าใช้จ่าย เงินหาเสียงเลือกตั้ง 2566 กกต. กำหนดห้ามทำผิดเด็ดขาด!

เปิดตัวเลขค่าใช้จ่าย เงินหาเสียงเลือกตั้ง 2566 กกต. กำหนดห้ามทำผิดเด็ดขาด!

เปิดค่าใช้จ่ายที่ส.ส.สามารถใช้ได้ในการหาเสียงเลือกตั้ง 2566 , กกต.เปิด ค่าหาเสียงเลือกตั้ง เพื่อความเข้าใจง่าย คิดคำนวณทั้งกระบวนการหาเสียงเลือกตั้ง 2566 ทั้งก่อนและหลังยุบสภา ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละราย รวมถึง"พรรคการเมือง ต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่าเลขเจ็ดหลัก

กกต. เปิดเผยตัวเลข ค่าใช้จ่าย "หาเสียงเลือกตั้ง 2566"   โดยแบ่งเป็น การกำหนดวงเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. ประจำปี 2566  สำหรับผู้สมัคร ส.ส. แบ่งเขต 

• กรณีที่สภาอยู่ครบวาระ 
ส.ส. แบ่งเขต แต่ละเขต ใช้จ่ายได้ไม่เกินคนละ 7 ล้านบาท , 
พรรคละไม่เกิน (ส.ส. บัญชีรายชื่อ) 163 ล้านบาท  

• กรณีที่รัฐบาลประกาศยุบสภา
 ผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ให้คำนวณค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ยุบสภาจนถึงวันเลือกตั้ง 
โดย ส.ส. แบบแบ่งเขต 400 เขตทั่วประเทศ ใช้จ่ายได้ไม่เกินคนละ 1.9 ล้านบาท  
พรรคละไม่เกิน (ส.ส. บัญชีรายชื่อ หรือ ปาร์ตี้ลิสต์)  44 ล้านบาท 
 

• หากมีการเลือกตั้งใหม่ ในเขตเลือกตั้ง 2566  

หากมีการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. แบ่งเขต กรณีรับสมัครใหม่ ก่อนประกาศผลเลือกตั้ง ค่าใช้จ่าย "หาเสียงเลือกตั้ง 2566"  จะใช้จ่ายได้ไม่เกินคนละ 9.5 แสนบาท กรณีที่ไม่ได้รับสมัครใหม่ใช้จ่ายได้ไม่เกิน 6.3 แสนบาทต่อคน

หากเลือกตั้งใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างมีค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินคนละ 1.9 ล้านบาท 
และ หากเลือกตั้งใหม่กรณีแพ้ Vote No ใช้จ่ายได้ไม่เกินคนละ 9.5 แสนบาท 

related