svasdssvasds

ประวัติ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คนที่ 29 ที่ใครๆ เรียกว่า ลุงตู่

ประวัติ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คนที่ 29 ที่ใครๆ เรียกว่า ลุงตู่

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือลุงตู่ ถือเป็นแคนดิเดตนายกฯ ในการเลือกตั้ง 2566 เพียงคนเดียวที่เคยมี ประสบการณ์และมีชั่วโมงบิน ในการเป็นนายกฯ มาแล้ว

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือ ลุงตู่ ถือเป็นแคนดิเดตนายกฯ ในการเลือกตั้ง 2566 เพียงคนเดียวที่เคยมี ประสบการณ์และมีชั่วโมงบิน ในการเป็นนายกฯ มาแล้ว  โดยปัจจุบัน ลุงตู่ หรือ พลเอก ประยุทธ์  อายุ 69 ปี อยู่ในตำแหน่งผู้นำประเทศมาเป็นเวลา 8 ปีกว่าแล้ว และเป็นแคนดิเดตนายกฯ จากพรรค รวมไทยสร้างชาติ

วันเกิด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ชื่อเล่น "ตู่" เกิดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2497 จ.นครราชสีมา ปัจจุบัน อายุ 69 ปี 

โดยลุงตู่ สมรสกับ รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา อาจารย์ประจำสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พลเอกประยุทธ์ มีลูกสาวฝาแฝด 2 คน คือ น.ส.ธัญญา จันทร์โอชา และ น.ส.นิฏฐา จันทร์โอชา

ประวัติ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คนที่ 29 ที่ใครๆ เรียกว่า ลุงตู่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

พ.ศ. 2514 – โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 12
พ.ศ. 2519 – โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 23
พ.ศ. 2519 - หลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ 51
พ.ศ. 2524 – หลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ 34
พ.ศ. 2528 – หลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 63
พ.ศ. 2550 – หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 20

ประวัติ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คนที่ 29 ที่ใครๆ เรียกว่า ลุงตู่

ประวัติการทำงานของพลเอกประยุทธ์ ลุงตู่ 

พ.ศ. 2533 – ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ (ผบ.ร.21 พัน 2 รอ.)
พ.ศ. 2541 – ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ (ผบ.ร.21 รอ.)
พ.ศ. 2546 – ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (ผบ.พล. ร 2 รอ.)
พ.ศ. 2549 – แม่ทัพภาคที่ 1 (มทภ. 1 )
พ.ศ. 2551 – เสนาธิการทหารบก (เสธ.ทบ.)
พ.ศ. 2552 – รองผู้บัญชาการทหารบก (รอง ผบ.ทบ.)
พ.ศ. 2553 – ผู้บัญชาการการทหารบก (ผบ.ทบ.)
พ.ศ. 2557 – หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2562)

ประวัติ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คนที่ 29 ที่ใครๆ เรียกว่า ลุงตู่

สำหรับ บิ๊กตู่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหนึ่งใน 4 ผู้นำของประเทศไทย ที่อยู่ในหัวเรือใหญ่ เป็นนายกรัฐมนตรีเกิน 8 ปี 
โดย พลเอกประยุทธ์ เป็นนายกฯ ประเทศไทย มาตั้งแต่    24 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน (ซึ่งเป็นนายกฯ รักษาการณ์)  ซึ่งรวมเวลาแล้ว มากกว่า 8 ปี 

โดย ในอดีต นายกฯ ประเทศไทย ที่ดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศ นานเกิน 8 ปี ดังนี้ 

อันดับที่ 1 จอมพล ป. พิบูลสงคราม รวมระยะเวลา 15 ปี 25 วัน จาก 8 สมัย
อันดับที่ 2 จอมพลถนอม กิตติขจร รวมระยะเวลา 9 ปี 205 วัน จาก 5 สมัย
อันดับ 3  พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ รวมระยะเวลา 8 ปี 154 วัน จาก 3 สมัย 
อันดับ 4 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รวมยะเวลา 8 ปี  8 เดือน กับ 22 วัน (นับจนถึงวันที่ 14 พ.ค. 2566) 

* ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญ ปี 2560 ระบุไว้ว่า ห้ามนายกฯ ดำรงตำแหน่งเกิน 8 ปี แต่ทว่า ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์เมื่อ 30 ก.ย. 2565 เพื่ออ่านคำวินิจฉัย โดยสรุปใจความสำคัญได้ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตามมาตรา 158 วรรคสี่ ต้องเริ่มนับตั้งแต่ 6 เม.ย. 2560 อันเป็นวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 

related