svasdssvasds

ส.ว.สมชาย เตือนก้าวไกล เค้าลางหายนะ เผยมีอาจารย์ชี้นำพรรคอาจเสี่ยงถูกยุบ

ส.ว.สมชาย เตือนก้าวไกล เค้าลางหายนะ เผยมีอาจารย์ชี้นำพรรคอาจเสี่ยงถูกยุบ

ส.ว. สมชาย แสวงการ เตือนพรรคก้าวไกล เค้าลางหายนะ เผยการเก็บอาการไม่อยู่ของอาจารย์ท่านผู้นำพรรคตัวจริง ส่อเค้าถึงขั้นอาจถูกยุบพรรค ปมแก้ไขมาตรา 112 หรือการชี้นำไม่พอใจเรื่องMOU หรือกระทั่งสั่งการให้ยึดเก้าอี้ประธานสภาฯ ไว้ให้ได้

วันที่ 24 พ.ค. 2566 นายสมชาย แสวงการ  สมาชิกวุฒิสภา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า #เค้าลางหายนะ #ครอบงำยุบพรรค #กกตรู้หรือยัง 

การเก็บอาการไม่อยู่ของอาจารย์ท่านผู้นำพรรคตัวจริง น่าจะส่อเค้าลางถึงขั้นอาจถูกยุบพรรค #หายนะแล้ว!!! พรบประกอบรัฐธรรมนูญพรรคการเมือง ระบุชัดเจนว่า มาตรา28 ห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมให้บุคคลที่มิใช่สมาชิกกระทำการอันเป็นการควบคุม ครอบงำ ชี้นำ พรรค ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม … และมาตรา29 ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่สมาชิกกระทำการใดอันเป็นการควบคุมครอบงำชี้นำทั้งทางตรงและทางอ้อม…เช่นกัน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

การสั่งการหลายเรื่องราวต่อเนื่องทัังในที่ลับและที่แจ้งแบบเก็บอาการไม่อยู่ ของอาจารย์ท่านผู้นำพรรคนั้น ทำให้เห็นการควบคุม ครอบงำและชี้นำพรรคการเมืองหนึ่งอย่างชัดเจนมาก

ปรากฎเค้าลางหายนะดังนี้

1)พฤติกรรมและแชทหลุดไลน์ในการสั่งการในกลุ่มส.ส.ของพรรคต่างกรรมต่างวาระมากมาย ทั้งการสั่งให้ส.ส. ไปประกันตัวผู้ต้องหา112 การสั่งการให้ส.ส.เสนอร่างแก้ไขมาตรา112เข้าสภาหรือการชี้นำไม่พอใจเรื่องMOU หรือสั่งการให้ยึดเก้าอี้ประธานสภาไว้ให้ได้ฯลฯ

2)ตรวจสอบยืนยันแล้วอาจารย์ท่านผู้นำพรรคนั้นถูกตัดสิทธิการเมือง จึงไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค การควบคุม ครอบงำ ชี้นำพรรคดังกล่าว เข้าข่าย ความผิดมีโทษจำคุกตามมาตรา 108 คือจำคุกตั้งแต่5-10ปี มีโทษปรับตั้งแต่1แสน-2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ด้วย

 

3)พรรคการเมืองที่ยินยอมให้ควบคุมครอบงำ ชี้นำ ตามมาตรา28 มีความผิดตามมาตรา 92 (3)ถ้ากรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ได้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึีงกรณีนี้คือ(3)กระทำการฝ่าฝืนตามมาตรา28ให้คณะกรรมการยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยุบพรรคการเมืองนั้น

ส.ว.สมชาย เตือนก้าวไกล เค้าลางหายนะ เผยมีอาจารย์ชี้นำพรรคอาจเสี่ยงถูกยุบ

ส.ว.สมชาย เตือนก้าวไกล เค้าลางหายนะ เผยมีอาจารย์ชี้นำพรรคอาจเสี่ยงถูกยุบ

related