svasdssvasds

"ธนาธร" มั่นใจ "ศิริกัญญา" จะเป็นรัฐมนตรีคลังที่ดี เชื่อมีความสามารถ

"ธนาธร" มั่นใจ "ศิริกัญญา" จะเป็นรัฐมนตรีคลังที่ดี เชื่อมีความสามารถ

"ธนาธร" โพสต์ แสดงความมั่นใจ "ศิริกัญญา" เป็นรัฐมนตรีคลังที่ดีได้แน่นอน มองการถูกวิจารณ์เป็นเรื่องจุดยืนทางเศรษฐศาสตร์ที่ไม่ตรงกัน เชื่อเป็นคนที่รอบรู้เรื่องงบประมาณ-การคลังดีที่สุดแล้ว

30 พ.ค. 2566 ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความลงเพจเฟซบุ๊ก เรื่อง “ศิริกัญญา ที่ผมรู้จัก – เธอจะเป็นรัฐมนตรีคลังที่ดี” โดยแสดงความมั่นใจต่อ ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล และแคนดิเดตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของพรรคก้าวไกล หลังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมจากหลายบุคคล ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา

\"ธนาธร\" มั่นใจ \"ศิริกัญญา\" จะเป็นรัฐมนตรีคลังที่ดี เชื่อมีความสามารถ

โดยธนาธรได้เล่าว่าตั้งแต่สมัยตั้งพรรคอนาคตใหม่ ศิริกัญญา ซึ่งเป็นผู้อำนวยการนโยบายของพรรค เป็นคนที่ตนประทับใจในความรอบรู้เสมอ โดยเฉพาะความรู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐและการใช้งบประมาณ ทุกครั้งที่พรรคมีการประชุมเกี่ยวกับนโยบายที่ต้องใช้งบประมาณ ผู้เข้าร่วมประชุมจะขอความเห็นจากศิริกัญญาเสมอ

ตนมั่นใจว่าในสภาผู้แทนราษฎรชุด 2562 ศิริกัญญามีความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณ ทั้งระดับภาพรวมและระดับรายละเอียดมากที่สุดคนหนึ่ง เป็นผู้เตือนสติเพื่อน ส.ส. เสมอถึงการรักษาสมดุลระหว่างการใช้เงินในนโยบายต่างๆ กับการรักษาเสถียรภาพการคลังในระยะยาว ประสานงานระหว่างกลุ่มความต้องการต่างๆ ได้อย่างดี นโยบายพรรคจึงสะท้อนตัวตนของพรรคไว้ได้โดยไม่ต้องผลักใครออกไป

\"ธนาธร\" มั่นใจ \"ศิริกัญญา\" จะเป็นรัฐมนตรีคลังที่ดี เชื่อมีความสามารถ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

“เธอคือเสียงของเหตุผล เมื่อมีเพื่อนในพรรคตัดสินใจด้วยการใช้การเมืองนำความเหมาะสมด้านนโยบายและการคลัง เธอจะปรามการกระทำแบบนี้อย่างหนักแน่นเสมอ”

ธนาธรยังระบุด้วย ว่า 4 ปีที่ผ่านมา ตนเห็นศิริกัญญาเติบโตทั้งด้านความรู้และความมีวุฒิภาวะ การนั่งในกรรมธิการงบประมาณติดต่อกัน 4 ปี ทำให้ศิริกัญญาเห็นทุกมิติของทุกกระทรวง เป็นกรรมาธิการที่เข้าประชุมมากที่สุดคนหนึ่ง และลงรายละเอียดในทุกกระทรวงจนได้รับคำชมจากข้าราชการมากมาย ในฐานะผู้อำนวยการนโยบายของพรรค ศิริกัญญาอ่านกฎหมายทุกฉบับก่อนที่จะเข้าพิจารณาในสภา และเป็นคนอธิบายรายละเอียดให้คนอื่นในพรรคเข้าใจถึงสาระของกฎหมายแต่ละฉบับเสมอ

\"ธนาธร\" มั่นใจ \"ศิริกัญญา\" จะเป็นรัฐมนตรีคลังที่ดี เชื่อมีความสามารถ

“จุดยืนทางเศรษฐกิจและทางการเมืองที่แตกต่างหลากหลายในสังคม เป็นเรื่องธรรมชาติ คุณไหมอาจจะมีจุดยืนไม่ตรงกับบางท่าน ทำให้มีการออกมาวิจารณ์เธอ นั่นเป็นเรื่องที่ดีสำหรับสังคมประชาธิปไตย ที่ถกเถียง วิจารณ์ แลกเปลี่ยนกันได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าเธอขาดความรู้ จากประสบการณ์ของผมในการทำงานการเมืองมา 5 ปี ผมกล้ายืนยันว่าเธอรู้จริงแน่นอน”

ธนาธรยังยืนยันว่าศิริกัญญาเข้าใจดีว่าจะทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างไร ศิริกัญญาเป็นผู้นำเสนอกับตนและเพื่อนในพรรคอย่างสม่ำเสมอ ถึงการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของประเทศ ที่เอื้อให้ผู้คนทั้งเล็กและใหญ่กล้าตัดสินใจลงทุน การสร้างเศรษฐกิจที่เติบโตแข็งแรง จะต้องทำให้คนมั่นคงในชีวิต เมื่อคนมีความมั่นคงจึงจะสามารถวางแผนชีวิต เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ กล้าเสี่ยง กล้าลงทุน กล้าไล่ตามความฝัน กล้าไขว่คว้าโอกาส และกล้าล้มเหลว

“การสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็ง คือการบ่มเพาะคน ปลดปล่อยศักยภาพมนุษย์ จัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม ลดการผูกขาดทางเศรษฐกิจ ธำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมในการแข่งขัน ลงทุนในเทคโนโลยี สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการลงทุน มากกว่านโยบายใดนโยบายหนึ่งเป็นการเฉพาะ”

ธนาธรยังแสดงความมั่นใจต่อนโยบายต่างๆ ของพรรคก้าวไกล ว่ามีความครอบคลุมทั้งในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และยกระดับงานด้านการคลังของรัฐ เช่น หวยใบเสร็จ ข้างหน้าคือส่งเสริมให้คนซื้อของจากผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก ข้างหลังคือการดึงผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีและเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือต่างๆ จากรัฐ, ระบบรถเมล์ไฟฟ้าดีทุกจังหวัด ข้างหน้าคือการสร้างระบบขนส่งมวลที่ดีให้ประชาชน ข้างหลังคือการสร้างงาน สร้างอุตสาหกรรมรถเมล์ไฟฟ้าที่คนไทยเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเอง, การลดค่าไฟทันที 70 สตางค์ ข้างหน้าคือการช่วยเหลือดูแลประชาชน ข้างหลังคือการเปลี่ยนวิธีจัดสรรการใช้ก๊าซธรรมชาติให้เป็นธรรม และการลดการผูกขาดในระบบเศรษฐกิจ

\"ธนาธร\" มั่นใจ \"ศิริกัญญา\" จะเป็นรัฐมนตรีคลังที่ดี เชื่อมีความสามารถ

การสร้างสวัสดิการ ข้างหน้าคือการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ ข้างหลังคือการจัดทำงบประมาณใหม่ ลดงบประมาณที่ไม่จำเป็น และนำมาใช้เพื่อปลดปล่อยศักยภาพของผู้คน, การผลิตสมาร์ทมิเตอร์น้ำและไฟในประเทศ ข้างหน้าคือการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาจัดการเมือง ข้างหลังคือการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในประเทศไทยตั้งแต่วันนี้ วันหน้าเราจะได้มีงานทำ มีเทคโนโลยีของตัวเอง ไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ
 

“กล่าวโดยย่อคือ ระยะสั้น เราต้องการนโยบายรายประเด็นเพื่อแก้ปัญหา ระยะยาว เพื่อพาเศรษฐกิจไทยไปข้างหน้า เราต้องปฏิรูปรัฐ มากกว่านโยบายรายตัว นโยบายของพรรคก้าวไกลในภาพรวม จึงทรงพลังมากกว่านโยบายรายประเด็นต่างๆ มาบวกกัน นี่คือนโยบายของพรรคก้าวไกล ที่ผสมกลมกลืนกันอย่างลงตัวระหว่างระยะสั้นและระยะยาว ระหว่างความทะเยอทะยานในเป้าหมาย กับการตระหนักถึงความเป็นจริง นโยบายที่สมบูรณ์กว่าสมัยอนาคตใหม่ และมันเกิดจากความรู้ เจตจำนงแน่วแน่ และความเป็นผู้นำของศิริกัญญา ตันสกุล” ธนาธรระบุทิ้งท้าย

related