svasdssvasds

วันสิ่งแวดล้อมโลก “พรรคไทยสร้างไทย” เปิด 3 นโยบาย ด้านสิ่งแวดล้อม

วันสิ่งแวดล้อมโลก “พรรคไทยสร้างไทย” เปิด 3 นโยบาย ด้านสิ่งแวดล้อม

“พรรคไทยสร้างไทย” เปิด 3 นโยบาย ด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องใน “วันสิ่งแวดล้อมโลก” 5 มิถุนายนของทุกปี พร้อมมาตรการขับเคลื่อนทุกมิติ

เนื่องในวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็น "วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day" พรรคไทยสร้างไทย ก็เป็นอีกพรรคการเมืองหนึ่ง ที่ได้นำหยิบยกนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของทางพรรค มานำเสนอในวันนี้ 

โดย "คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์” หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อโซเชียล เปิด 3 นโยบาย พร้อมมาตรการขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

1. นโยบายเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  (Climate Change)

• ผลักดันให้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ บังคับให้มีการเปิดเผยและจัดส่งข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายโรงงาน ก๊าซเรือนกระจกสูงตามที่กำหนด โดยรัฐต้องช่วยให้ความรู้ทางเทคนิค

• บังคับใช้การเก็บภาษีคาร์บอน (Carbon Tax)

วันสิ่งแวดล้อมโลก “พรรคไทยสร้างไทย” เปิด 3 นโยบาย ด้านสิ่งแวดล้อม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

2. นโยบายการจัดการปัญหาฝุ่น PM 2.5 ประกอบด้วย 2 มาตราการ คือ

• มาตรการด้านการเกษตร

ส่งเสริมให้เกษตรใช้เครื่องมือแทนการเผาป่าเผาไร่ และให้เกษตรกรปลูกไม้ยืนต้น ไม้ป่า ไม้หายาก เพื่อทดแทนการเกษตรที่ต้องเผาตอซัง ส่งเสริมการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง (Wet & Dry) ช่วยลดก๊าซมีเทนในดิน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• มาตรการด้านการจราจร การขนส่งสาธารณะ และการเดินทาง

ออกมาตรการทางภาษีให้สิทธิลดหย่อนภาษี และการหักค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น สำหรับผู้ประกอบการที่สนับสนุนนโยบาย "สลับ-เหลื่อมเวลาการทำงานและเวลาเรียน" และนโยบาย "Work from home หรือ Learn from home"

รวมทั้งออก "โครงการสร้างไทยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า" สามารถกู้เงินดอกเบี้ยต่ำไม่เกิน 5% ต่อปี ซื้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าได้จำนวน 1 ล้านคัน เพิ่มการค้าการลงทุนจากต่างประเทศ โดยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า EV

วันสิ่งแวดล้อมโลก “พรรคไทยสร้างไทย” เปิด 3 นโยบาย ด้านสิ่งแวดล้อม

3. นโยบายติดตั้ง Solar Rooftop ให้ฟรี และให้ใช้ไฟฟรี

• รัฐเป็นผู้ลงทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการติดตั้ง Solar Rooftop ให้กับประชาชน การดำเนินการจะกระทำผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โดยการไฟฟ้าฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาระบบ และทำการติดตั้งระบบบนหลังคาบ้านของประชาชนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ

เงินลงทุนทั้งหมดจะมาจากงบประมาณของรัฐไปยังกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 เป็นเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำที่กองทุนปล่อยกู้ให้การไฟฟ้าฯ ซึ่งการไฟฟ้าฯ จะต้องส่งคืนเงินต้นให้กองทุนในระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี

สำหรับรายได้หลักของการไฟฟ้าฯ ก็คือค่าไฟฟ้าที่ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาผลิตได้ เฉพาะส่วนที่เกินจาก 210 หน่วย ที่ประชาชนมีสิทธิ์ใช้ไฟฟรี

ที่มา FB : พรรคไทยสร้างไทย

related