svasdssvasds

สุริยะ ยอมรับ รถไฟฟ้า กทม. 20 บาทตลอดสาย ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน ต้องรออีก 2 ปี

สุริยะ ยอมรับ รถไฟฟ้า กทม. 20 บาทตลอดสาย ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน ต้องรออีก 2 ปี

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยอมรับ นโยบาย รถไฟฟ้า กทม. 20 บาทตลอดสาย ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน ต้องรออีก 2 ปี และไม่ได้เขียนไว้ในนโยบายรัฐบาล

นาย สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม บนวัย 68 ปี ในรัฐบาลเพื่อไทย และเป็นหนึ่งในครม. เศรษฐา 1 ได้ให้ความเห็นต่อ นโยบาย รถไฟฟ้า กทม. 20 บาทตลอดสาย เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ว่า นโยบายรถไฟฟ้า กทม. 20 บาทตลอดสาย ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน

“ตอนนี้นโยบายของทางพรรคเพื่อไทย เรื่องรถไฟฟ้า กทม. 20 บาท ตอนนี้ไม่ใช่เร่งด่วน แม้ว่าต้องการทำแต่มีปัญหาเรื่องนโยบายอื่น ๆ ที่มีความสำคัญมากกว่า ต้องนำเงินไปใช้ตรงนั้นก่อน น่าจะไม่เกิน 2 ปี เราจะผลักดันเพื่อนโยบายนี้ให้เป็นรูปธรรมให้ได้” นายสุริยะ ระบุ

ส่วนการโครงการลงทุนขนาดใหญ่ต่าง ๆ ของกระทรวงคมนาคม  โดยเฉพาะโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน หรือ แลนด์บริดจ์ ให้เกิดความต่อเนื่องหรือไม่ นั้น นายสุริยะ ยอมรับว่า กระทรวงคมนาคมที่ตนเองดูแลนั้น พร้อมสานต่อโครงการดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงด้านการขนส่งระหว่างทางน้ำกับทางราง​ กระทรวงคมนาคม พร้อมส่งเสริมเรื่องการลดต้นทุนโลจิสติกส์เป็นนโยบายหลัก ๆ

เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีต้นทุนการขนส่งสินค้าที่สูงกว่าประเทศอื่นมาก ดังนั้นนโยบายของรัฐบาลจึงต้องเน้นเรื่องการลงทุนระบบรางให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะช่วยลดต้นทุน ไม่ให้กระทบต่อราคาสินค้าในปัจจุบัน

สุริยะ ยอมรับ รถไฟฟ้า กทม. 20 บาทตลอดสาย ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน ต่อรออีก 2 ปี  ไม่ได้เขียนไว้ในนโยบายรัฐบาล

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยืนยันว่าการผลักดันโครงการลงทุนทั้งหมดขณะนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ให้นโยบายไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า อะไรที่ทำได้ตามกรอบก็ดำเนินการทันที ส่วนโครงการที่ยังติดขัดอยู่ก็ต้องรอ โดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณในการดำเนินโครงการ แต่ในด้านการผลักดันเงินลงทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั้น กระทรวงคมนาคม พร้อมเร่งการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในช่วงแรก เพื่อให้เกิดเงินลงทุนไปช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ" 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related