svasdssvasds

ความหมายดอกไม้วันไหว้ครู ดอกเข็ม ดอกมะเขือ การจัดพานไหว้ครู

ความหมายดอกไม้วันไหว้ครู ดอกเข็ม ดอกมะเขือ การจัดพานไหว้ครู

ความหมายดอกไม้วันไหว้ครู ดอกเข็ม ดอกมะเขือ หญ้าแพรก ฯลฯ ตัวอย่างการจัดพานไหว้ครู ปีนี้กำหนดการวันไหว้ครูตรงกับวันที่ 8 มิถุนายน 2566 อีกหนึ่งประเพณีที่เปิดโอกาสให้ศิษย์ได้แสดงความเคารพ และรำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์

Cr. tupp.ac.th

เปิดความหมายดอกไม้ไหว้ครู มีดอกอะไรบ้าง?

ดอกเข็ม - ความหมายแทนสติปัญญาที่หลักแหลม และมีนัยว่า ครูจะต้องสั่งสอนให้ศิษย์ฉลาด หัวแหลม ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างมีระบบ 

ดอกมะเขือ - เวลาบานจะมีสีขาว ดูสะอาด บริสุทธิ์ และโน้มคว่ำลงพื้นดิน แสดงออกถึงศิษย์ที่ม่ีความอ่อนน้อยถ่อมตน พร้อมจะรับความรู้ที่ครูผู้มีพระคุณถ่ายทอดให้อย่างเต็มที่

หญ้าแพรก - ธรรมชาติของหญ้าแพรกทนต่อแดด ถูกเหยียบย่ำก็ไม่ตาย และจะชุ่มชื้นแตกยอดงอกงามเมื่อได้รับฝน นี่คือสิ่งที่สะท้อนไปยังศิษย์ที่จะเติบโตอย่างเข้มแข็ง ทนทาน และพร้อมจะเจริญรุ่งเรืองในเวลาที่เหมาะสม

ข้าวตอก - เป็นสัญลักษณ์ของระเบียบวินัย ศิษย์ก็เหมือนข้าวตอกที่ยังไม่ถูกคั่วออกจากข้าวเปลือก หากใครรักดี เชื่อฟังครูประดุจการถูกคั่วก็จะออกมาเป็นข้าวตอก แต่หากไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนแม้จะถูกคั่ว ถูกเคี่ยวเข็นก็จะเป็นได้แค่ข้าวเปลือกที่นำไปใช้ประโยชน์ใดๆไม่ได้

 

 

ข่าวที่น่าสนใจ

Cr. kroobannok.com

สำหรับการจัดพานไหว้ครูนอกจากดอกไม้วันไหว้ครูที่มีความหมายตามที่กล่าวไปข้างข้างต้น จะเสริมด้วย ธูปเทียนไหว้ครู และ พวงมาลัย ส่วนรูปแบบไม่มีตายตัว ปัจจุบันมีดีไซน์ที่แปลกตาที่เด็กนักเรียนนสามารถออกแบบได้อย่างอิสระเพื่อแสดงออกถึงจินตนาการของตัวเด็กเองด้วย

ตัวอย่างการจัดพานไหว้ครู

Cr. kroobannok.com

Cr. kroobannok.com

Cr. kroobannok.com

 

related