svasdssvasds

"อุ๊งอิ๊ง" นำพรรคเพื่อไทยพบพรรคประชาชนกัมพูชา พัฒนาความร่วมมือสองประเทศ

"อุ๊งอิ๊ง" นำพรรคเพื่อไทยพบพรรคประชาชนกัมพูชา พัฒนาความร่วมมือสองประเทศ

‘แพทองธาร’ นำตัวแทนจากพรรคเพื่อไทย พบเข้าพบตัวแทนจากพรรคประชาชนกัมพูชา ย้ำถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของสองประเทศ

SHORT CUT

  • 18 มี.ค. 67  "อุ๊งอิ๊ง" และ ตัวแทนเพื่อไทย เข้าพบสมเด็จอัครมหาเสนาบดี เดโช ฮุน เซน และตัวแทนจากพรรคประชาชนกัมพูชา
  • ในฐานะนักการเมืองหญิงอยากเห็นความร่วมมือระหว่างนักการเมืองหญิงทั้งสองประเทศแลกเปลี่ยนความรู้และวิสัยทัศน์กัน
  • ในช่วงเย็นของจะมีงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการ โดยสมเด็จอัครมหาเสนาบดี เดโช ฮุน เซน

‘แพทองธาร’ นำตัวแทนจากพรรคเพื่อไทย พบเข้าพบตัวแทนจากพรรคประชาชนกัมพูชา ย้ำถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของสองประเทศ

วันนี้ (18 มีนาคม 2567) คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย นำโดย นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และ ประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เข้าพบสมเด็จอัครมหาเสนาบดี เดโช ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา และ หัวหน้าพรรคประชาชนกัมพูชา โดยมี นาย ฮุน มานี รัฐมนตรีกระทรวงข้าราชการพลเรือนให้การต้อนรับที่สนามบิน ทั้งนี้การมาเยือนกัมพูชาในครั้งนี้เป็นการประชุมในระดับพรรคการเมืองเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชนกัมพูชาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเชื่อว่าการกระชับความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศอย่างดีขึ้นตามลำดับ

"อุ๊งอิ๊ง" เยือนกัมพูชา

โดย นางสาวแพทองธาร กล่าวว่า เป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับเชิญจาก ฯพณฯ อดีตนายกฯ ฮุนเซ็น ให้มาเยือนกัมพูชา พร้อมแสดงความยินดีในโอกาส ฯพณฯ นายกฯ ฮุน มาแนต ที่ได้เข้ารับตำแหน่ง ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นแกนนำของรัฐบาลไทยขณะนี้ มีความตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะทำงานร่วมกับพรรคของ ฯพณฯ ฮุนเซ็น และรัฐบาลของ ฯพณฯ ฮุน มาแนต เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทย-กัมพูชาให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยพื้นฐานความใกล้ชิดระหว่างทั้งสองพรรคเป็นต้นทุนเดิมที่สำคัญ เพราะเชื่อว่าการสร้างความใกล้ชิดและความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศผ่านกลไกพรรคการเมืองจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยและกัมพูชาอย่างยั่งยืน

เสริมการท่องเที่ยว “6 Countries One Destination”

เสริมการท่องเที่ยว “6 Countries One Destination”

ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ นางสาวแพทองธารได้หารือถึงแนวทางในการใช้กลไกต่างๆ ที่มีอยู่เพื่อการแลกเปลี่ยนและส่งเสริมการติดต่อระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน วัฒนธรรม และ การท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองประเทศ พร้อมเน้นย้ำไปที่เรื่องการท่องเที่ยวเป็นพิเศษ โดยได้กล่าวว่า “ไทยและกัมพูชามีความเชื่อมโยงทั้งทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่สามารถนำมาร้อยเรียงเพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวในภูมิภาคร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าสนใจสำหรับทั้งชาวไทย ชาวกัมพูชาและชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น” 

นอกจากนี้นางสาวแพทองธารยังได้สนับสนุนโครงการ ASEAN Drive Tourism ที่ถูกริเริ่มโดยรัฐบาลเศรษฐา ทวีสินในการประชุม ASEAN Summit ที่ผ่านมา โดยโครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกัน ภายใต้แนวคิด “6 Countries One Destination” ระหว่าง ไทย กัมพูชา ลาว มาเลเซีย เวียดนาม และ เมียนมา ซึ่งคาดว่าน่าจะเริ่มดำเนินการได้ในเร็ววันนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับต่อนโยบายดังกล่าว นางสาวแพทองธารได้หารือเพิ่มเติมถึงแนวทางในการสนับสนุนให้รัฐบาลเร่งเจรจากับสายการบินต่างๆ เพื่อเพิ่มจำนวนเที่ยวบินและลดราคาตั๋วโดยสารซึ่งจะเป็นการดึงดูดและอำนวยความสะดวกต่อนักท่องเที่ยวทั้งสองประเทศอย่างมีนัยยะสำคัญ

ทั้งนี้การประชุมในวันนี้นางสาวแพทองธารได้มีการหารือเพิ่มเติมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ในภูมิภาคอาเซียนด้วยความร่วมมือระหว่างพรรคต่อพรรค และยังได้ติดตามความคืบหน้าความร่วมมือศูนย์เฝ้าระวัง Hotspot ระหว่างประเทศอาเซียนที่รัฐบาลไทยโดยนายกเศรษฐา ที่เคยได้หารือไว้เบื้องต้นด้วย

"อุ๊งอิ๊ง" นำพรรคเพื่อไทยพบพรรคประชาชนกัมพูชา พัฒนาความร่วมมือสองประเทศ

"อุ๊งอิ๊ง" นำพรรคเพื่อไทยพบพรรคประชาชนกัมพูชา พัฒนาความร่วมมือสองประเทศ

หวังนักการเมืองหญิงสองชาติ แลกเปลี่ยนความรู้กัน

นอกจากนี้นางสาวแพทองธารกล่าวทิ้งท้ายว่า ในฐานะนักการเมืองหญิงอยากเห็นความร่วมมือระหว่างนักการเมืองหญิงทั้งสองประเทศแลกเปลี่ยนความรู้และวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้มีการเพิ่มสัดส่วนของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ สะท้อนและขับเคลื่อนประเด็นที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาของผู้หญิงอย่างยั่งยืนระหว่างสองประเทศ

ซึ่งบรรยากาศการพบปะหารือเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง โดย ฯพณฯ นายกฯ ฮุน มาแนต กล่าวว่า ยินดีกับการเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคของนางสาวแพทองธาร และขอแสดงความยินดีต่อการกลับมาของอดีตนายกฯ ทักษิณ พร้อมฝากความระลึกถึงด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชนกัมพูชา มีความใกล้ชิดกันมายาวนาน จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับการเยือนอย่างเป็นทางการของนางสาวแพทองธาร หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและคณะในครั้งนี้

โดยนายฮุน มาแนต ได้กล่าวอีกว่าที่ผ่านมาได้พบหารือนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี หลายครั้ง ล่าสุดที่ประเทศออสเตรเลีย และได้จัดตั้งแนวทางการทำงานพิเศษ (Special Working Mechanism) ระหว่างกัน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำงานร่วมกันตามแนวชายแดนให้เกิดสันติภาพเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างกัน

และในส่วนกำหนดการวันนี้นั้น คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยได้เข้าพบคารวะ สมเด็จวิบุลเสนาภักดีซาย ชุม ประธานวุฒิสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ต่อด้วยการเข้าพบคารวะ สมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาแนต นายกรัฐมนตรีประเทศกัมพูชา และตอนเย็นของนี้นั้น (18 มีนาคม) จะมีงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการ โดยสมเด็จอัครมหาเสนาบดี เดโช ฮุน เซน

"อุ๊งอิ๊ง"

ข่าวี่เกี่ยวข้อง 

related