svasdssvasds

อัปเดต ไทมไลน์ โหวตนายกฯ ชื่อ “พิธา” ซ้ำ สามารถทำได้หรือไม่ ?

อัปเดต ไทมไลน์ โหวตนายกฯ ชื่อ “พิธา” ซ้ำ สามารถทำได้หรือไม่ ?

อัปเดตไทมไลน์ โหวตนายกรัฐมนตรี ชื่อ “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” ซ้ำ สามารถทำได้หรือไม่ ? ระหว่างวันที่ 19 – 26 กรกฎาคม 2566

แม้สภาจะมีมติไปแล้ว ว่าไม่สามารถเสนอชื่อ “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” เป็นนายกฯ ซ้ำได้ จากการประชุมสภา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมา แต่ จากการที่ “ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นเรื่องให้ “ศาลรัฐธรรมนูญ” วินิจฉัย มติสภาโหวตชื่อ “พิธา” เป็นนายกฯ ซ้ำ ไม่ได้ ขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ ก็ทำให้ประเด็นดังกล่าวถูกจับตาขึ้นอีกครั้ง

เพราะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ จะกลายเป็นบรรทัดฐานที่ว่า การเสนอชื่อผู้เป็นนายกฯ ซ้ำ สามารถจะกระทำได้หรือไม่ โดยระหว่างวันที่ 19 – 26 กรกฎาคม มีไทม์ไลน์ซึ่งเป็นไฮไลต์สำคัญ ดังต่อไปนี้

อัปเดต ไทมไลน์ โหวตนายกฯ ชื่อ “พิธา” ซ้ำ สามารถทำได้หรือไม่ ?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

19 ก.ค. 66

สภามีมติโหวตชื่อ “พิธา” เป็นนายกฯ ซ้ำ ไม่ได้  

24 ก.ค. 66

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย มติสภาโหวตชื่อ “พิธา” เป็นนายกฯ ซ้ำ ไม่ได้ ขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่    

25 ก.ค. 66

“จรัญ ภักดีธนากุล" อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจวินิจฉัย ปมมติสภาโหวตชื่อ “พิธา” เป็นนายกฯ ซ้ำ ไม่ได้ ขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่   

อัปเดต ไทมไลน์ โหวตนายกฯ ชื่อ “พิธา” ซ้ำ สามารถทำได้หรือไม่ ?

25 ก.ค. 66

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ แจงขั้นตอน หากเจ้าหน้าที่ส่งเรื่องให้ตุลาการฯ คณะเล็ก พิจารณา ก็จะรู้ผลภายใน 7 วันว่า จะรับหรือไม่รับคำร้อง หรือส่งเรื่องให้ตุลาการฯ คณะใหญ่ วินิจฉัยต่อไป  

25 ก.ค. 66

ประธานสภา เลื่อนโหวตนายกฯ รอบ 3 จาก 27 ก.ค. ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

26 ก.ค. 66

ประธานสภา เผย รอฟังคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ก่อนกำหนดวันโหวตนายกฯ รอบ 3

related