svasdssvasds

สถานีรถไฟกรุงเทพ สถาปัตยกรรมสมัยเรอเนสซองทรงคุณค่า อายุกว่า 105 ปี

สถานีรถไฟกรุงเทพ สถาปัตยกรรมสมัยเรอเนสซองทรงคุณค่า อายุกว่า 105 ปี

หลังคารูปทรงโค้งเอกลักษณ์โดดเด่นของสถานีรถไฟกรุงเทพ ตั้งตระหง่านกลางทุ่งวัวลำพองที่ปัจจุบันถูกเรียกเพี้ยนเสียงกลายเป็น “หัวลำโพง”

สถานีรถไฟกรุงเทพ เริ่มสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2453 ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5   มีแบบก่อสร้างเป็นรูปโดมสไตล์อิตาเลียนผสมผสานกับศิลปะยุคเรอเนสซองมีลักษณะคล้ายกับ สถานีรถไฟ เมืองแฟรงค์เฟิร์ตในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน มีจุดเด่น คือ กระจกสีช่องระบายอากาศ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ซึ่งติดตั้งกลมกลืนกับตัวอาคาร การก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2459 ถือเป็นหนึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ทำให้ประเทศไทยในสมัยนั้นมีความทันสมัยทัดเทียมอารยประเทศ และรอดพันจากการล่าอาณานิคมจากชาติตะวันตก สถานีรถไฟกรุงเทพ สถาปัตยกรรมสมัยเรอเนสซองทรงคุณค่า อายุกว่า 105 ปี สถานีรถไฟกรุงเทพ สถาปัตยกรรมสมัยเรอเนสซองทรงคุณค่า อายุกว่า 105 ปี สถานีรถไฟกรุงเทพ สถาปัตยกรรมสมัยเรอเนสซองทรงคุณค่า อายุกว่า 105 ปี สถานีรถไฟกรุงเทพ สถาปัตยกรรมสมัยเรอเนสซองทรงคุณค่า อายุกว่า 105 ปี สถานีรถไฟกรุงเทพ สถาปัตยกรรมสมัยเรอเนสซองทรงคุณค่า อายุกว่า 105 ปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานีกรุงเทพส่วนหนึ่งถูกใช้เป็นโรงแรมดำเนินกิจการโดยกรมรถไฟ เปิดกิจการเมื่อปี 2470 มีชื่อว่า “โรงแรมราชธานี” มีห้องพักจำนวน 10 ห้อง  มีระเบียงโดยเฉพาะ รวมถึงเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ มากมาย จุดประสงค์เพื่อการพักผ่อนระหว่างต่อรถไฟเนื่องจากสมัยก่อนนั้นรถไฟตู้นอนยังไม่มีให้บริการ จึงมีโรงแรมรถไฟอยู่ตามเมืองใหญ่ต่างๆ ภายหลังได้ยุติกิจการลงในปี 2512 ปัจจุบันใช้เป็นสำนักงานของสถานีรถไฟกรุงเทพ สถานีรถไฟกรุงเทพ สถาปัตยกรรมสมัยเรอเนสซองทรงคุณค่า อายุกว่า 105 ปี สถานีรถไฟกรุงเทพ สถาปัตยกรรมสมัยเรอเนสซองทรงคุณค่า อายุกว่า 105 ปี สถานีรถไฟกรุงเทพ สถาปัตยกรรมสมัยเรอเนสซองทรงคุณค่า อายุกว่า 105 ปี สถานีรถไฟกรุงเทพ สถาปัตยกรรมสมัยเรอเนสซองทรงคุณค่า อายุกว่า 105 ปี

จากที่ “สถานีกลางบางซื่อ” จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ทำให้ไม่มีรถไฟเข้าไปจอดที่สถานีรถไฟกรุงเทพแล้ว หมายความว่า สถานีรถไฟอายุ 105 ปี จะหยุดให้บริการประชาชนลงโดยปริยาย แต่จะมีการปรับปรุงอาคารสถานที่ เน้นการเป็นพื้นที่สาธารณะให้กับคนเมือง และ เพิ่มศักยภาพเชิงพาณิชย์ โดยการพัฒนายังคงความเป็นอัตลักษณ์เดิมให้สอดคล้องกับความสมัยใหม่และปรับเข้ากับรูปแบบการดำเนินชีวิต โดยจะอนุรักษ์อาคารหัวลำโพงและจุดสำคัญทางประวัติศาสตร์ในบริเวณนี้อย่างครบถ้วน สถานีรถไฟกรุงเทพ สถาปัตยกรรมสมัยเรอเนสซองทรงคุณค่า อายุกว่า 105 ปี สถานีรถไฟกรุงเทพ สถาปัตยกรรมสมัยเรอเนสซองทรงคุณค่า อายุกว่า 105 ปี สถานีรถไฟกรุงเทพ สถาปัตยกรรมสมัยเรอเนสซองทรงคุณค่า อายุกว่า 105 ปี สถานีรถไฟกรุงเทพ สถาปัตยกรรมสมัยเรอเนสซองทรงคุณค่า อายุกว่า 105 ปี