เปิดหลักเกณฑ์! สธ.ปรับแนวทาง ผู้ป่วยโควิดไม่รุนแรง กักตัวที่บ้านได้

19 เม.ย. 2564 เวลา 5:46 น. 1

กรมการแพทย์ เผยแนวทางผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่รุนแรง สามารถแยกตัวอยู่ที่บ้านได้ แต่ต้องเข้าตามเกณฑ์ ด้าน อธิบดีฯ ระบุเป็นการเตรียมความพร้อม ยังไม่ถึงขั้นต้องใช้มาตรการดังกล่าว ตอนนี้ยังให้ผู้ป่วยทุกรายเข้ามารับการรักษาในรพ.เท่านั้น

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การออกแนวทางการพิจารณาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เหมาะสมสำหรับการแยกตัวที่บ้าน (home isolation)  ที่มีการแชร์ข้อมูลในทางโซเชียลมีเดียวานนี้ (18 เม.ย.) เป็นการออกคำแนะนำเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์ หากกรณีมีผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มจำนวนมากขึ้น แต่ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ถึงขั้นจะต้องใช้มาตรการดังกล่าว ผู้ที่ติดเชื้อทุกรายจะต้องเข้ามารับการรักษาใน รพ. หรือ รพ.สนาม หรือฮอสปิเทล ที่ทางภาครัฐกำหนด

สำหรับแนวทางการพิจารณาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เหมาะสมสำหรับการแยกตัวที่บ้าน (home isolation) (ฉบับวันที่ 18 เมษายน 2564) ระบุว่า ผู้ที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ควรได้รับการจัดแยกเพื่อการดูแลรักษา โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการควรได้รับการ ดูแลรักษาใน รพ. หรือ รพ.สนาม หรือ หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (hospitel) ตามความเหมาะสมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการควรแยกตัวจากผู้อื่นไม่น้อยกว่า 14 วันเช่นเดียวกัน

โรงพยาบาลอาจพิจารณาให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใช้ที่พักอาศัยเป็นสถานที่แยกตัว อาทิ บ้านเดี่ยว หอพัก หรือคอนโดมิเนียม สำหรับการแยกตัวที่บ้าน (home isolation)  เมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของสถานที่แล้ว การจัดเตรียมสถานที่เพื่อการแยกตัวอย่างเหมาะสมให้เป็นไปตามคำแนะนำการปฏิบัติการแยกตัวที่บ้าน สำหรับผู้ป่วยโควิด-19  ที่ไม่ได้เข้ารักษาตัวแบบผู้ป่วยในของ รพ.ฉบับวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2564 หากผู้ติดเชื้อไม่มีอาการผิดปกติใดๆ แนะนำให้แยกตัวต่อเนื่องจนครบ 1 เดือน

เกณฑ์การพิจารณาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อการแยกตัว คือ

1.เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ 

2.มีอายุไม่เกิน 40 ปี

3.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

4.มีผู้อยู่ร่วมที่พักไม่เกิน 1 คน

5.ไม่มีภาวะอ้วน (ภาวะอ้วน หมายถึง ดัชนีมวลกายมากกว่า 25 กก./ม./ หรือ น้ำหนักตัว > 90 กก.)

6.ไม่มีโรคร่วม ประกอบด้วย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) โรคไตเรื้อรัง (CKD) โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ และ โรคอื่นๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์

7.ยินยอมแยกตัวในที่พักของตนเอง

สำหรับการดำเนินการของ รพ. สำหรับการแยกตัวที่บ้าน (home isolation) คือ

1.ประเมินความเหมาะสมสำหรับผู้ติดเชื้อ โควิด-19 แยกตัวในสถานที่พักของตนเอง

2.ลงทะเบียนผู้ติดเชื้อที่เข้าเกณฑ์การแยกตัวที่บ้าน ในระบบของ รพ.

3.ควรถ่ายภาพรังสีทรวงอก หากพบความผิดปกติ แนะนำให้เข้ารับการรักษาที่ รพ.

4.แนะนำการปฏิบัติตัว และจัดเตรียมปรอทวัดไข้ และ pulse oximeter ให้กับผู้ป่วยติดเชื้อ

5.ติดตาม ประเมินอาการผู้ติดเชื้อระหว่างการแยกตัวที่บ้าน ผ่านระบบสื่อสารต่างๆ อาทิ โทรศัพท์ติดตามอาการสอบถามอาการไข้ ค่า oxygen saturation วันละ 2 ครั้ง (เช้า-เย็น) เป็นระยะเวลา 14 วัน

6.จัดช่องทางติดต่อในกรณีผู้ติดเชื้อมีอาการเพิ่มขึ้น หรือภาวะฉุกเฉิน อาทิ มีไข้ลอย หอบเหนื่อย หายใจลำบาก

7.จัดระบบรับ ส่งต่อผู้ป่วยไปยังรพ.ในกรณีผู้ติดเชื้อจำเป็นต้องย้ายเข้ารับการรักษาต่อใน รพ.

8.ให้ความมั่นใจในมาตรฐานการดูแลรักษาของที่มแพทย์และพยาบาลสำหรับผู้ติดเชื้อ

ทั้งนี้รายละเอียดทั้งหมดเป็นมาตรการเสริม รองรับหากผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นจำนวนมาก ซึ่งต้องรอการพิจารณาอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

 

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ

• 8 ขั้นตอนรับวัคซีน จบไวภายใน 38 นาที

• “หมอพร้อม” LINE OA ที่ต้องมี เผยวิธีลงทะเบียน & รับคิววัคซีน

• ป่วยจริง หรือ ป่วยทิพย์? ปรึกษาหมอ-รอรับยาได้เลย ผ่านแอป RELIFNOW

• ชุดตรวจโควิด 19 ต้นทุนต่ำ ไอเดียนักวิจัยไทยที่ใกล้เป็นจริง

• ติดโควิด 19 รักษาตัวที่บ้านได้ ถ้ารู้จักวิธี Home-Isolation

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด