svasdssvasds

PepsiCo จะทำอะไร จึงเลือก Security Matters สตาร์ทอัพตามรอยขยะ มาร่วมทำธุรกิจ

PepsiCo จะทำอะไร จึงเลือก Security Matters สตาร์ทอัพตามรอยขยะ มาร่วมทำธุรกิจ

ทำธุรกิจยุคนี้ โฟกัสแค่การบริหารต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย...ไม่พอแล้ว แต่ต้องบอกได้ว่า บริษัทลดการปล่อยมลภาวะได้แค่ไหน ด้วยวิธีใด และในกรณีที่ต้องการทรานสฟอร์มบางกระบวนการ ลองดูกรณีศึกษาที่ PepsiCo เลือก Security Matters สตาร์ทอัพติดตามขยะรีไซเคิลมาเป็น Partner

PepsiCo ธุรกิจน้ำดำในสมรภูมิที่มีการแข่งขันสูง นอกจากจะพัฒนานวัตกรรมของตัวเองแล้ว ยังใช้ทางลัดในการพัฒนาธุรกิจโดยเลือกสตาร์ทอัพเจ๋งๆ เข้ามาเป็นพันธมิตรหลายราย แต่ในที่นี้ SPRiNG ขอโฟกัสไปที่ Security Matters ก่อน

Security Matters สตาร์ทอัพที่ใช้บล็อกเชนแกะรอย "การเดินทางของขยะพลาสติกที่ส่งไปรีไซเคิล"

Source : Unsplash

เนื่องจาก PepsiCo ตั้งเป้าหมายในการสร้างความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทานในยุโรป และให้ความสำคัญในการทำธุรกิจ 4 ด้าน ได้แก่

  • 1) พลังงานและระบบอัตโนมัติ
  • 2) เทคโนโลยีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างยั่งยืน
  • 3) การรีไซเคิล และ
  • 4) การฟื้นฟูแหล่งน้ำให้กลับมาใช้ได้ใหม่

ทีนี้ Security Matters Limited สตาร์ทอัพจากแดนจิงโจ้ก็เข้าตา เพราะเป็นธุรกิจที่นำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้เก็บ data ของผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ (physical) ให้อยู่ในรูปของดิจิทัล เพื่อแสดงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากสามารถ Track & Trace เพื่อดูข้อมูลและที่มาที่ไปของสิ่งของใดๆ ได้ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ

โมเดลธุรกิจของ Security Matters สามารถปรับโซลูชันส์ให้เข้ากับอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ โดยสิ่งที่ PepsiCo เลือกและดึงเข้ามาเป็นพาร์ตเนอร์ทางธุรกิจ คือ การนำบล็อกเชนจาก Security Matters มาใช้ติดตามบรรจุภัณฑ์ประเภทขยะพลาสติก ตั้งแต่การทิ้ง การคัดแยกขยะ การส่งไปยังจุดรีไซเคิล จนถึงเป้าหมายปลายทางของบรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลแล้ว โดยติดระบบติดตามข้อมูลแบบล่องหน (invisible marker system) หรือที่เรียกว่า Marker บนบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีลักษณะเดียวกับ Barcode แต่จะไม่มีใครมองเห็น ไม่สามารถลบออกได้ และจะอ่านข้อมูลได้ก็ต่อเมื่อใช้เครื่องอ่านเฉพาะของบริษัทเท่านั้น

Source : smx.tech/technology

....................................................................................

อ่านเพิ่มเติม ถ้าคุณรักษ์โลกและต้องการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

....................................................................................

PepsiCo เลือก Security Matters มาร่วมทำธุรกิจแล้วดียังไง?

PepsiCo จะทำอะไร จึงเลือก Security Matters สตาร์ทอัพตามรอยขยะ มาร่วมทำธุรกิจ

แพลตฟอร์มการจัดการขยะพลาสติกตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ (end-to-end plastic circular economy platform) บนเทคโนโลยีบล็อกเชนที่พัฒนาโดย Security Matters ถือเป็นโซลูชันระบบปิดที่สามารถติดตามการรีไซเคิลขยะพลาสติกได้อย่างครบลูป ซึ่งเมื่อ PepsiCo นำมาใช้ประโยชน์ บริษัทก็จะมีข้อมูลแน่ชัดว่า จำนวนขยะพลาสติกจากการบริโภคและนำไปรีไซเคิลแล้ว มีมากน้อยเพียงใด ทั้งยังเป็นกระบอกเสียงด้วยว่า บริษัทของตนใส่ใจเรื่องความยั่งยืน จากการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ติดตามและตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านบล็อกเชน และยังลดการสร้างคาร์บอนได้อีกทางหนึ่ง

สรุปประโยชน์ของการใช้บล็อกเชนติดตามขยะพลาสติกที่นำไปรีไซเคิล

  • ติดตามและตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับได้ว่า ขยะพลาสติกที่รีไซเคิลแล้ว ชิ้นใดมาจากแหล่งใด 
  • ลดการพึ่งพาการตรวจสอบของมนุษย์และลดการใช้กระดาษ ซึ่งส่งผลต่อการลดต้นทุนในระยะยาว
  • ข้อมูลการที่จัดเก็บบนบล็อกเชนมีความโปร่งใส เนื่องจากไม่มีใครสามารถแก้ไขข้อมูลได้

สอดคล้องกับที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังผลักดันโมเดล เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

ดูคลิปเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจนวัตกรรมของ Security Matters ที่ลิงก์ https://smx.tech/assets/videos/Security_Matters_HIGH.mp4

รู้จักสตาร์ทอัพด้านการรีไซเคิลอีก 2 รายที่ PepsiCo เลือก

Elocube | Source : ozoinnovations.com

  • Ozo Innovations

ในโปรตุเกส PepsiCo เลือกสตาร์ทอัพ Ozo Innovations เพื่อช่วยปรับปรุงด้านสุขอนามัยในโรงงานผลิต ด้วยนวัตกรรม elocube ระบบที่สามารถเปลี่ยนน้ำเย็นและเกลือให้เป็น น้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแบบผสมผสานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านกระบวนการ อิเล็กโทรลิซิส ซึ่งมีศักยภาพในการทำความสะอาด ทั้งยังลดการใช้สารเคมี การใช้น้ำ และพลังงานร่วมด้วย

อิเล็กโทรลิซิส (Electrolysis) คือกระบวนการผ่านกระแสไฟฟ้า (D.C.) จากภายนอกเข้าไปในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ แล้วทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมี เช่น อิเล็กโตรลิซึม และการชุบ (ขบวนการที่ผ่านกระแสไฟฟ้า ทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมี)

Source : twitter.com/UBQ_Materials

  • UBQ Materials 

ในด้านรีไซเคิล PepsiCo เลือก UBQ Materials สตาร์ทอัพในโปรตุเกสที่เปลี่ยนขยะในครัวเรือนซึ่งไม่ได้แยกประเภทเอาไว้ รวมถึงสารอินทรีย์ และพลาสติกที่รีไซเคิลไม่ได้ ให้เป็นวัสดุประเภทใหม่ เรียกว่า เทอร์โมพลาสติกชีวภาพ โดยวัสดุที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้ยังได้รับรางวัล Best For The World B Corps และติด1 ใน 50 บริษัทที่ได้รับ Real Leaders Eco Innovation Awards ในปีนี้อีกด้วย

....................................................................................

ที่มา

....................................................................................

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด