svasdssvasds

จีนผลักดัน พลังงานสีเขียว-คาร์บอนต่ำ สัดส่วนพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้น

จีนผลักดัน พลังงานสีเขียว-คาร์บอนต่ำ  สัดส่วนพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้น

จีน สร้างความคืบหน้าโดดเด่น ในการส่งเสริมพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ โดยมีสัดส่วนแหล่งพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้น และถือเป็นเทรนด์ของอนาคต ที่โลกทั้งโลกกำลังมุ่งเดินไปสู่ Keep The World

สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า สำนักงานสารสนเทศแห่งคณะรัฐมนตรีจีน เผยแพร่ข้อมูล ระบุว่าจีนสร้างความคืบหน้าโดดเด่นในการส่งเสริมพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ โดยมีสัดส่วนแหล่งพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้น และถือเป็นเทรนด์ของอนาคต ที่โลกทั้งโลกกำลังมุ่งเดินไปสู่ Keep The World 

 

ทั้งนี้ ข้อมูลในประเด็น “การพัฒนาอันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของจีนในยุคใหม่” เผยว่า จีนสร้างความคืบหน้าอย่างรวดเร็วในการสร้างสถานีไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ บนภูมิประเทศที่เป็นหินรกร้างและในทะเลทราย เพื่อพัฒนาพลังงานที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างจริงจัง

จีนได้พัฒนาฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาในเขตเมืองและชนบทอย่างแข็งขัน และกระตุ้นการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมแบบกระจายศูนย์ในพื้นที่ชนบท ทั้งยังก่อสร้างแกนโครงสร้างของสถานีไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ในแอ่งต่างๆ ของแม่น้ำสายหลัก โดยเฉพาะทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขณะเดียวกัน จีนได้พัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวลลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานมหาสมุทร และการผลิตไฟฟ้าผ่านการเผาขยะมูลฝอยในเมืองที่สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น รวมถึงพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์อย่างปลอดภัยและเป็นระเบียบ และพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

ความพยายามผลักดันพลังงานสะอาดเหล่านี้ ทำให้สัดส่วนแหล่งพลังงานสะอาดในการใช้พลังงานทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก14.5 % ในปี 2012 เป็น 25.5 % เมื่อสิ้นปี 2021 ส่วนสัดส่วนของถ่านหินลดลงจาก 68.5 % เป็น 56 % ในช่วงเวลาเดียวกัน และเรื่องเหล่านี้คือการมุ่งสู่เทรนด์แห่งอนาคต 

เมื่อนับถึงสิ้นปี 2021 จีนมีกำลังการผลิตติดตั้งพลังงานหมุนเวียนมากกว่า 1 พันล้านกิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 44.8 ของกำลังการผลิตติดตั้งโดยรวมของประเทศ โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้าพลังงานน้ำ พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์เกิน 300 ล้านกิโลวัตต์ ซึ่งล้วนจัดอยู่ในอันดับสูงสุดของโลก

จีนผลักดัน พลังงานสีเขียว-คาร์บอนต่ำ  สัดส่วนพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้น Credit ภาพ Xinhua

• พลังงานสะอาดในไทย เป็นอย่างไรบ้าง ? 

ตัดภาพมาที่ประเทศไทย ในประเด็นพลังงานสะอาดและ พลังงานหมุนเวียนนั้น  ถือเป็นพลังงานแห่งอนาคตอันใกล้ที่จะช่วยโลกของเรามีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ลองมาดูกันไหมว่าประเทศไทยมีพลังงานสะอาดอะไรบ้าง?

พลังงานที่หล่อเลี้ยงไทยส่วนใหญ่นั้น มาจากก๊าซธรรมชาติถึง 57% ลิกไนต์ ถ่านหิน 17% และนำเข้าถึง 12% การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด)  อาทิ โซลาร์เซลล์ พลังงานลม นั้นมีสัดส่วนเพียงแค่ 10% เท่านั้นเอง 

โซลาร์เซลล์ ถือเป็นหนึ่งในพลังงานสะอาด

แต่ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ กฟผ.หรือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ของไทยนั้น ได้วางเป้าหมาย จะลดการใช้งาน ลิกไนต์ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และการซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านลง แต่เพิ่มโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้น ดันสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนไปที่ 18% แต่หากนับรวมพลังงานสะอาดอื่นๆ เข้าไปด้วย เช่น พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวล พลังงานขยะชุมชน ตัวเลขจะพุ่งสูงขึ้นไปถึง 35% เลยทีเดียว โดยที่สัดส่วนของก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์/ถ่านหิน และการซื้อพลังงาน จะเหลือสัดส่วน 53%, 12% และ 9% ตามลำดับ

related