svasdssvasds

ประท้วงสร้างสนามบินใหม่แอลเบเนีย เหตุเพราะ คุกคามนก 200 สายพันธุ์

ประท้วงสร้างสนามบินใหม่แอลเบเนีย เหตุเพราะ คุกคามนก 200 สายพันธุ์

เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องใหญ่! นักสิ่งแวดล้อม นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม ต่างพาเหรดออกมาประท้วง โครงการสนามบินแห่งใหม่ของประเทศ แอลเบเนีย เหตุผลเพราะ คุกคามต่อเขตอนุรักษ์พันธุ์นก ซึ่งมีอยู่ราว 200 สายพันธุ์

สำนักข่าวต่างประเทศ ระบุว่า นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และนักเคลื่อนไหว มากกว่า 100 คน ออกมาประท้วงโครงการสนามบินแห่งใหม่  ซึ่งอยู่ใกล้กับทะเลสาบวีโฆเซ-นาร์เต (Vjose-Narte)  ทางตอนใต้ของแอลเบเนีย เพราะในบริเวณนี้ ถือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกนานาชนิด และเป็นจุดที่มีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมของแอลเบเนีย 


ทั้งนี้ กลุ่มผู้ประท้วง ระบุว่า การสร้างสนามบิแห่งใหม่ จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก เพราะอยู่ห่างจากทะเลเอเดรียติก (Adriatic Sea) ซึ่งมีทรายขาวสะอาด เพียง 5 กิโลเมตร (3 ไมล์) เท่านั้น และในช่วงเวลาก่อสร้าง จะเป็นภัยคุกคามต่อเขตอนุรักษ์พันธุ์นก ซึ่งมีอยู่ราว 200 สายพันธุ์ รวมถึง  นกกระเรียน (นกฟลามิงโก้) และนกกระทุง ซึ่งเป็นนกน้ำขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง ในวงศ์นกกระทุง

ประท้วงสร้างสนามบินใหม่แอลเบเนีย เหตุเพราะ คุกคามนก 200 สายพันธุ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ย้อนเวลากลับไป ธันวาคม ปี 2021 รัฐบาลแอลเบเนีย คิดโครงการสนามบินแห่งใหม่ขึ้นมาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว และคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2024  ขณะที่ EU หรือ สหภาพยุโรป ระบุว่า โครงการสนามบินดังกล่าวดำเนินการขัดแย้งต่อกฎหมายในประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ 

ส่วนคณะกรรมการอนุสัญญากรุงเบิร์น สวิตเซอร์แลนด์ ที่ทำงานเพื่อปกป้องสัตว์ป่าและที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของยุโรป แนะนำว่า ประเทศแอลเบเนียควรระงับการก่อสร้างสนามบินเอาไว้ก่อน และควรศึกษาผลกระทบให้ถี่ถ้วนรอบด้าน 

ประท้วงสร้างสนามบินใหม่แอลเบเนีย เหตุเพราะ คุกคามนก 200 สายพันธุ์

ขณะที่  Mabetex บริษัทสวิสซึ่งเป็นผู้นำก่อสร้างโครงการนี้ ย้ำว่า เส้นทางบินขึ้น และลงของเครื่องบินจะไม่ส่งผลกระทบต่อเส้นทางบินของนก และทางวิ่งของเครื่องบินจะอยู่ห่างจากเขตรักษาพันธุ์นก 3.5 กิโลเมตร และห่างจากเส้นทางอพยพนกที่สำคัญๆ 5 กิโลเมตร 

 

ที่มา reuters voanews

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด