svasdssvasds

อัตราการครองเตียงโควิด19 จาก 10 จังหวัดที่ยอดผู้ติดเชื้อโควิดเป็นจำนวนสูง

อัตราการครองเตียงโควิด19 จาก 10 จังหวัดที่ยอดผู้ติดเชื้อโควิดเป็นจำนวนสูง

เปิดรายละเอียดของ อัตราการครองเตียง ของผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งหมด 10 จังหวัด พร้อมทั้งรายละเอียดศักยภาพของเตียงตามแต่ละกลุ่มสถานพยาบาล แม้แนวโนมการติดเชื้อของผู้ป่วยและอัตราการครองเตียงจะยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ตอนนี้แนวโน้มการติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้น ทำให้การรักษาตัวและการหาเตียงรักษากลับกลายเป็นเรื่องที่ยากเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับการระบาดครั้งก่อนในช่วงของเดือน ก.ย. 64 ที่มีเตียงรองรับผู้ป่วยสูงถึง 76,208 เตียง ในขณะที่ปัจจุบันมีเตียงรักษาเพียง 44,345 เตียง นับเป็นส่วนต่างทั้งหมด 31,863 เตียง ซึ่งความต่างของเตียงทั้งหมดนี้เป็นเพียงศักยภาพของเตียงในกลุ่มโรงพยาบาลหลัก, โรงพยาบาลสนาม และ Hospital ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น

อ้างอิงจากแถลงการณ์ของกรมการแพทย์ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 65 โดย นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ได้รายงานสถิติอัตราการครองเตียงและอัตราผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวโควิด-19 ในระยะเวลาระหว่างวันที่ 16 มกราคม 65 - 16 กุมภาพันธ์ 65 พบว่า

- ผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาลจาก 33,286 ราย เพิ่มขึ้นเป็น 64,900 ราย
- ผู้ป่วยปอดอักเสบ เพิ่มขึ้นจาก 495 รายเป็น 728 ราย
- ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจเพิ่มขึ้นจาก 115 ราย เป็น 163 ราย
- ส่วนผู้ป่วยที่เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจาก 9 ราย เป็น 27 ราย

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ยอดผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาแบบ Home Isolation หรือ แยกกักตัวอยู่ที่บ้าน เพิ่มขึ้นถึง 2,179 ราย ในเดือนก.พ. 65 ที่ผ่านมา ในขณะที่เดือนก่อนมีเพียง 386 รายเท่านั้น

จากการเปิดเผยข้อมูลจำนวนเตียงในโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 สรุปยอดรวมเตียงมีทั้งหมด 174,029 เตียง อัตราการครองเตียง 80,756 เตียง ยอดเตียงคงเหลืออยู่ที่ 93,273 อัตราครองเตียงรวมอยู่ที่ 46.4% โดดยแบ่งเป็น 10 จังหวัดที่น่าห่วงดังนี้

1.กรุงเทพมหานคร
จำนวนเตียง 37,226 เตียง ครองเตียง 17,830 เตียง คิดเป็น 47.90%

2.สมุทรปราการ
จำนวนเตียง 14,723 เตียง ครองเตียง 7,349 เตียง คิดเป็น 49.92%

3.ชลบุรี
จำนวนเตียง 10,833 เตียง ครองเตียง 4,361 เตียง คิดเป็น 40,26%

4.นครศรีธรรมราช
จำนวนเตียง 4,048 เตียง ครองเตียง 2,160 เตียง คิดเป็น 53.36%

5.ภูเก็ต
จำนวนเตียง 1,031 เตียง ครองเตียง 279 เตียง คิดเป็น 27.06%

6.นนทบุรี
จำนวนเตียง 5,825 เตียง ครองเตียง 1,541 เตียง คิดเป็น 26.45%

7.นครราชสีมา
จำนวนเตียง 3,069 เตียง ครองเตียง 2,292 เตียง คิดเป็น 74.68% (หมายเหตุ : เตียงระดับ 1 เต็ม 100%)

8.สมุทรสาคร
จำนวนเตียง 3,069 เตียง ครองเตียง 1,180 เตียง คิดเป็น 54.65%

9.ปทุมธานี
จำนวนเตียง 964 เตียง ครองเตียง 547 เตียง คิดเป็น 57.82%

10.บุรีรัมย์
จำนวนเตียง 3,964 เตียง ครองเตียง 1,667 เตียง คิดเป็น 42.05%

อัตราการครองเตียงโควิด19 จาก 10 จังหวัดที่ยอดผู้ติดเชื้อโควิดเป็นจำนวนสูง

อีกทั้งเมื่อย้อนดูข้อมูล ศักยภาพเตียงแยกตามประเภท โรงพยาบาลหลัก, โรงพยาบาลสนาม และ Hospital ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้น มีการเปลี่ยนแปลงที่สูง โดยเตียงลดลงอย่างเห็นได้ชัด ตามข้อมูลดังต่อไปนี้

-โรงพยาบาลหลัก
เดิมมี 90 รพ. 10,446 เตียง // ปัจจุบันมี 48 รพ. 4,673 เตียง

-โรงพยาบาลสนาม
เดิมมี 31 รพ. 10,772 เตียง // ปัจจุบันมี 17 รพ. 2,941 เตียง

-Hospital
เดิมมี 204 รพ. 54,990 เตียง // ปัจจุบันมี 161 รพ. 36,731 เตียง

นอกเหนือจากนี้ยังได้มีการปรับใช้นโยบายล่าสุดสำหรับผู้ที่เป็นผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ ว่าหากเป็นผู้ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย ให้เข้ารับการรักษาแบบ Home Isolation and Community Isolation เพื่อเป็นการสำรองเตียงสำหรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง

related