svasdssvasds

เปิดคำทำนาย “เศรษฐกิจไทย” จากนี้ไป..สินค้า น้ำมันแพง ค่าแรงขึ้น รับมือไงดี ?

เปิดคำทำนาย “เศรษฐกิจไทย” จากนี้ไป..สินค้า น้ำมันแพง ค่าแรงขึ้น รับมือไงดี ?

พามาดูคำทำนายจากกูรูด้านเศรษฐกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ว่าจากนี้ไป..สินค้า น้ำมันแพง ค่าแรงขึ้น แล้วเราจะรับมือไงดี ?

ชีพจรเศรษฐกิจไทย ต้องอาศัยแรงกระตุ้นอีกเยอะ

ต้องยอมรับว่าการใช้ชีวิต การหาเงิน การทำธุรกิจ ในช่วงที่โควิด-19  ระบาดแบบนี้ไปเป็นด้วยความลำบาก จากวันนี้จนถึงวันนี้ก็ยังลำบาก เคราะห์ซ้ำกรรมซัด มาเจอผลกระทบสงครามรัสเซีย ยูเครนซ้ำเติมไปอีก ตอนนี้ก็ผ่านไตรมาสที่ 1 ปี2565 มาแล้ว หลายคนบอกว่าปีนี้เป็นปีเสือไฟหรือเปล่าไม่รู้ ?  ณ ตอนนี้ก็ย่างเข้าสู่ไตรมาสที่2  แล้ว ท่าทีเศรษฐกิจไทย ปากท้อง ผู้คนก็ยังไม่ค่อยจะสู้ดีนัก สินค้าแพง น้ำมันแพง แถมมีข่าวว่าค่าแรงขึ้น กระทบผู้ประกอบการเพราะต้นทุนจะสูงขึ้น อาจบั่นทอนไปถึงขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดส่งออกอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

เปิดคำทำนาย ดูให้ชัดว่าจากนี้ไปเราจะเจออะไรบ้าง

วันนี้ #สปริงนิวส์ สัมภาษณ์พิเศษ ‘นายสนั่น อังอุบลกุล’ ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่ได้ทำนาย ว่า เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย ปากท้อง คนไทย จะเจออะไรบ้าง นับต่อจากนี้ไป ไปจนถึงสิ้นปี 2565 ตามรายละเอียดังนี้

-คนไทยจะต้องเจอสินค้าในท้องตลาดที่ปรับตัวสูงขึ้นบางรายการ

-คนไทยจะต้องเจอ ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นต่อเนื่อง

-ค่าแรงจะปรับสูงขึ้น กระทบผู้ประกอบการ

-คนที่จะลงทุนอะไรต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด และหาความรู้ให้มาก

-นักลงทุน นักธุรกิจ ให้จับตาความเสี่ยงเรื่องค่าเงินให้ดีๆ

-หอการค้าไทย อยากให้ต่อมาตรการคนละครึ่งเฟส5

-ขยายสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกัน เร่งกระตุ้นท่องเที่ยว

เตรียมรับมือให้ดีกับเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง

แนวทางรับมือต้องประหยัด และหารายได้เพิ่มอย่างเดียว

ในเมื่อเรารู้ๆ กันแล้วว่าสินค้า น้ำมันแพง ค่าแรงขึ้น แล้วเราจะรับมือยังไงดี ?

-ตอบ คือ ต้องประหยัด หารายได้เพิ่ม

นอกจากนี้ “นายสนั่น” บอกอีกว่า ประเทศไทยจำเป็นต้องนำเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาเสริมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ให้เกิดการเติบโตมากกว่าที่เป็นอยู่ ภายใต้แนวทาง 4 R คือ

กูรูทำนายเศรษฐกิจไทยยังสาหัส

1. Restart–สร้างใหม่ ประเทศจำเป็นต้องสร้างธุรกิจใหม่ ๆ ต่อยอดจากธุรกิจเดิม โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ BCG หรือ Startup ต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ดึงดูด และสร้างโอกาสในการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

2. Reimagine–คิดใหม่ เพิ่มมูลค่า และสร้างความได้เปรียบ ต้องร่วมกันคิดรูปแบบ Business Model ใหม่ เพื่อตอบสนองสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว หาโอกาสจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ส่งเสริมการนำ EV มาใช้ให้มากขึ้น หรือการนำ AI เข้ามาช่วยบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลให้แม่นยำ

3. Recover–พลิกฟื้น เราต้องร่วมมือกันเพื่อประคองธุรกิจ รอโอกาสพลิกฟื้น เช่น การช่วยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกลับมาเดินหน้าต่อไป รวมถึงการช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และลดค่าใช้จ่าย

4. Reform–ตื่นตัว เพื่อให้ปรับเร็ว ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันปฏิรูปการทำงานใหม่ โดยเฉพาะเรื่องระเบียบหรือกฎหมายที่ล้าสมัย ช่วยรัฐบาล Transform สู่ E-Government เช่น เรื่อง Ease of Doing Business เพื่อลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก การลดขั้นตอนการเข้าประเทศ เพื่อสร้าง Ease of Travelling เป็นต้น เพื่อให้ประเทศสามารถแข่งขันได้มากยิ่งขึ้น สำหรับภาคธุรกิจ ก็ต้องนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างแต้มต่อให้ธุรกิจตัวเอง

ทั้งนี้แม้ว่าน้ำมันแพง ค่าแรงขึ้น สินค้าแพง แต่หอการค้า มองว่า จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินงานหลังจากนี้ จะมีการขยายผลและต่อยอดด้วย 3 Connect the Dots เพื่อให้เศรษฐกิจไทยกลับมาฟื้นตัวและเข้มแข็งอีกครั้ง ประกอบด้วย

1. Connect the Dots for Sustainability หอการค้าฯ จะขับเคลื่อนเรื่อง BCG และ ESG รวมถึงแผน Net Zero Carbon ของประเทศ ในหลาย ๆ แนวทาง อาทิ การสร้างต้นแบบการดำเนินธุรกิจด้วย BCG และ ESG เพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ได้เห็นถึงการปรับตัวของการค้าและธุรกิจใหม่ รวมถึงการดึงคนรุ่นใหม่ให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน

2. Connect the Dots for Scalability หอการค้าจะผลักดันให้เกิด National Trade Platform ขยายตลาดการค้าไปสู่ตลาดสากล โดย Platform ดังกล่าว จะมีการเชื่อมทั้ง Business to Business, Government to Government และ People to People จากตลาดนำไปสู่การผลิต นอกจากนั้น จะมีการผลักดันให้ไทยขยายความร่วมมือ FTA กับนานาประเทศมากขึ้น ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็น The Regional Hub ของภูมิภาคนี้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ จะต้องขยาย Trade Facilitation โดยเฉพาะ FTA แบบ Proactive และเร่งเรื่องการเปิดด่านการค้าชายแดน เป็นต้น

3. Connect the Dots for Repeatability หลายโครงการของหอการค้าฯ จะต้องขยายผลต่อเนื่อง เช่น โครงการ Big Brother ยกระดับ SME ไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง Sandbox Digital finance จัดทำโมเดลต้นแบบการช่วยเหลือ SME ในกลุ่มค้าปลีกให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ขับเคลื่อน “Happy Model” ซึ่งมีต้นแบบ 5 จังหวัดที่ประสบความสำเร็จ รวมไปถึงโครงการ 1 ไร่ 1 ล้าน ซึ่งกำลังขยายผลต่อทั่วประเทศ

 

related