svasdssvasds

เด็กไทยเจ๋ง! นวัตกรรมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเสริมไคโตซาน ลดขยะจากเปลือกกุ้ง

เด็กไทยเจ๋ง! นวัตกรรมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเสริมไคโตซาน ลดขยะจากเปลือกกุ้ง

ทีมวิศวะมหิดลคนรุ่นใหม่ คิดค้น นวัตกรรมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเสริมไคโตซานจากเปลือกกุ้ง ครั้งแรกของไทย ทางเลือกเพื่อสุขภาพช่วยลดโซเดียม และยังช่วยลดปริมาณขยะ ตอบโจทย์ Zero Waste และความยั่งยืนในสิ่งแวดล้อม (Sustainability)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โชว์ศักยภาพทีมนักศึกษาไทย หนุนครัวไทยเป็น ‘ครัวโลกที่ดีต่อสุขภาพ’ คิดค้นนวัตกรรม บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเสริมไคโตซานจากเปลือกกุ้ง (Nutrient Rich Instant Noodle Fortified with Shrimp Shells) เป็นครั้งแรกของไทย เพิ่มมูลค่าให้กับเปลือกกุ้งซึ่งเป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมประมง คว้า 2 รางวัล ในการแข่งขัน SCG Bangkok Business Challenge และการแข่งขัน PTTEP Teenergy Innovation Challenge  อีกด้วย

ทีมวิศวะมหิดล คิดค้น นวัตกรรมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเสริมไคโตซาน ลดขยะจากเปลือกกุ้ง ทีมผู้พลิกโฉมบะหมี่ให้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นนักศึกษาคนรุ่นใหม่ไฟแรงจากวิศวะมหิดล นักศึกษาปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม ในชื่อทีมชริมพ์นี่ (Shrimpney) ประกอบด้วย นิชาภา อำพล ชัญญกัญญ์ สกุลบริสุทธิ์สุข ชุตินันท์ อุดมลาภประสิทธิ์ ธัญวี สุภาพาส และ เพชรไพลิน พวงประดับ โดยมี ดร.ดลพร แซ่แต้ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทีมวิศวะมหิดล คิดค้น นวัตกรรมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเสริมไคโตซาน ลดขยะจากเปลือกกุ้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชัญญกัญญ์ สกุลบริสุทธิ์สุข  หรือ มีมี่ หนึ่งในทีมชริมพ์นี่ นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงที่มาของนวัตกรรมบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเสริมไคโตซานจากเปลือกกุ้ง ว่า บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นอาหารที่คนไทยคุ้นเคยและหลายประเทศนิยมรับประทานมาอย่างยาวนาน เพราะราคาถูก ปรุงสะดวกรวดเร็ว อร่อย และมีหลากหลายรสชาติให้เลือก แต่หากทานในปริมาณที่มากต่อวันและต่อเนื่องกัน อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ เนื่องจากมีปริมาณโซเดียมสูง

ข้อมูลทางการแพทย์ระบุถึง ปริมาณโซเดียมสูงสุดที่บริโภคแล้วไม่อันตราย คือ ไม่เกินวันละ 2,000 มก. หรือเท่ากับเกลือป่น 1 ช้อนชา หากบริโภคเกินจะทำให้ไตเสื่อม ส่งผลให้ความดันโลหิตสูง เกิดโรคไต โรคหัวใจ และหลอดเลือดตามมาได้

ทีมวิศวะมหิดล คิดค้น นวัตกรรมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเสริมไคโตซาน ลดขยะจากเปลือกกุ้ง

ทีมชริมพ์นี่ (Shrimpney) จึงคิดค้น นวัตกรรมบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเสริมคุณค่าทางโภชนาการจากเปลือกกุ้ง (Nutrient Rich Instant Noodle Fortified with Shrimp Shells) ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย หรือพลิกโฉมเป็น Functional Food  ด้วยการลดปริมาณโซเดียม และเสริม ‘สารสกัดไคโตซาน’ จากเปลือกกุ้ง พร้อมกลิ่นรส อีกทั้งยังคงรสชาติที่อร่อยในราคาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

ทีมวิศวะมหิดล คิดค้น นวัตกรรมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเสริมไคโตซาน ลดขยะจากเปลือกกุ้ง

ธัญวี สุภาพาส หรือ จินน่า  สมาชิกทีมชริมพ์นี่ นักศึกษาวิศวะมหิดล กล่าวถึงจุดเด่นและประโยชน์ว่า บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่มีชื่อเรียกว่า ‘ชริมพ์นี่’  แตกต่างจากสินค้าบะหมี่ทั่วไปในตลาด เนื่องจากเป็นการนำสารสกัดไคโตซาน (Chitosan) จากเปลือกกุ้ง ซึ่งมีโครงสร้างเส้นใยธรรมชาติที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น ดูดจับไขมันในเส้นทางเดินอาหารได้สูง 8-10 เท่าของน้ำหนักตัวมันเอง สามารถลดระดับไขมันในเลือดได้ และช่วยเผาผลาญไขมันส่วนเกิน ในด้านกระบวนการผลิตบะหมี่ เราใช้การอบแทนการทอด ใช้กลิ่นรสหอมอร่อยจากเปลือกกุ้ง เพื่อลดการใช้โซเดียมในการผลิตเส้น ช่วยลดโอกาสการเกิดปัญหาต่อสุขภาพที่จะตามมา โดยนวัตกรรมนี้มุ่งตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายหลักช่วงอายุตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวัยทำงาน รายได้ปานกลาง-สูง เป็นผู้ชื่นชอบการรับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และมองหาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เป็นทางเลือกสุขภาพ

ทีมวิศวะมหิดล คิดค้น นวัตกรรมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเสริมไคโตซาน ลดขยะจากเปลือกกุ้ง

ประโยชน์จากการนำเปลือกกุ้งมาใช้เป็นส่วนประกอบหลักในบะหมี่ นั้นยังจะช่วยลดปริมาณขยะในทะเล ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของภาวะโลกร้อน ตอบโจทย์ Zero Waste และความยั่งยืนในสิ่งแวดล้อม (Sustainability) รวมทั้งสนับสนุนแนวทาง BCG เศรษฐกิจชีวภาพ-หมุนเวียน-สีเขียว โดยนำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาเพิ่มมูลค่าและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทย

ภูมิใจค่ะที่ได้รับสองรางวัลในการแข่งขัน SCG Bangkok Business Challenge และรางวัลจากการแข่งขัน PTTEP Teenergy Innovation Challenge งานวิจัยชิ้นนี้ใช้ระยะเวลาวิจัย 1 ปี แม้ว่าเวลาของเพื่อนแต่ละคนไม่เท่ากัน แต่ทุกคนทุ่มเทและสละเวลาส่วนตัวมาศึกษาวิจัยร่วมกัน ออกไปศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียน ฝึกทักษะพัฒนาตัวเองและการทำงานร่วมกันเป็นทีมจนทำให้งานวิจัยชิ้นนี้ออกมาเสร็จสมบูรณ์ เปิดโอกาสให้พลังคนรุ่นใหม่ได้ร่วมสร้างสรรค์ ‘ครัวไทยเป็นครัวโลกที่ดีต่อสุขภาพ’ อีกด้วย

ทีมวิศวะมหิดล คิดค้น นวัตกรรมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเสริมไคโตซาน ลดขยะจากเปลือกกุ้ง

 

related