เหนือกว่าบริการเดลิเวอร์รี่! ต้องข้าวผัดปู “พี่จ๋าแดกด่วน”

บริการเดลิเวอรี่จัดส่งอาหาร ก็นับว่าตอบโจย์ลูกค้าพอสมควรแล้ว   แต่ถ้านอกจจากจะเดลิเวอรี่แล้วยังทำให้ทานกันแบบสดๆ ร้อนๆ ก็ต้องที่ จ.ระยอง กับ “ร้านข้าวผัดปูพี่จ๋าแดกด่วน”