svasdssvasds

ชุดตรวจ ATK เฟส 2 แจกฟรีผ่าน แอปเป๋าตัง เริ่ม 1 มี.ค. 65

ชุดตรวจ ATK เฟส 2 แจกฟรีผ่าน แอปเป๋าตัง เริ่ม 1 มี.ค. 65

ชุดตรวจ ATK เฟส 2 แจกฟรีผ่าน แอปเป๋าตัง เริ่ม 1 มี.ค. 65 สามารถเข้าไปกดรับสิทธิ ทำแบบประเมิน และรับชุดตรวจคนละ 2 ชุด ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ชุดตรวจ ATK เฟส 2 แจกฟรีผ่าน แอปเป๋าตัง เริ่ม 1 มี.ค. 65

1 มีนาคม 2565 เปิดให้บริการ ชุดตรวจ ATK เฟส 2 แจกฟรี คนละ 2 ชุด ดำเนินการผ่านแอปเป๋าตัง G-Wallet และรับชุดตรวจฟรีผ่านหน่วยบริการอื่นกว่า 2,000 แห่ง มีวิธีการดังต่อไปนี้

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เงื่อนไขการรับชุดตรวจโควิดฟรี

1. ทำแบบประเมินก่อนรับชุดตรวจ ATK

2. รับชุดตรวจที่หน่วยบริการครั้งละ 2 ชุด

3. สามารถขอใหม่ได้หลัง 10 วันถัดไป

 

เข้าแอปเป๋าตัง เลือกแถบ กระเป๋าสุขภาพ

ชุดตรวจ ATK เฟส 2 แจกฟรีผ่าน แอปเป๋าตัง เริ่ม 1 มี.ค. 65

 

เลือกเมนู ชุดตรวจโควิดฟรี

ชุดตรวจ ATK เฟส 2 แจกฟรีผ่าน แอปเป๋าตัง เริ่ม 1 มี.ค. 65

 

ทำแบบประเมิน และยืนยันข้อมูล

ชุดตรวจ ATK เฟส 2 แจกฟรีผ่าน แอปเป๋าตัง เริ่ม 1 มี.ค. 65

 

related