เจตนาดี แต่เหตุเข้าใจผิด !! ไฟฟ้าในหูฟัง….ไม่ได้ไฟดูดคนจนตาย

มีลูกศิษย์ลูกหา รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถามกันมากเรื่อง การรั่วของไฟฟ้าในอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต จนอาจารย์เจษ ต้องออกมาย้ำถึงความเข้าใจคลาดเคลื่อนดังกล่าว ไว้ในเฟซบุ๊ก เพื่อสร้างความเข้าใจถูกต้อง (ดูคลิป ประกอบ)